Archiwum dla kategorii ‘Powershell i IIS’

PowerShell i IIS 20: Zmiana identity w Application Pool

2016-11-23

IIS Application pool pozwala między innymi zdefiniować konto na jakim będzie pracować aplikacja na systemie windows. W IIS managerze nie jest to wcale trudne: kliknij prawym przyciskiem myszy na wybranej ApplicationPool >> Wybierz Opcje zaawansowane >> kliknij Identity i wpisz nazwę konta i jego hasło. Kilka OK i gotowe! A co jeśli to samo należy […]

PowerShell i IIS 19: WebBinding

2016-11-01

Do poprawnego skojarzenia żądania użytkownika z WebSite potrzebne jest tzw. WebBinding. Jest to definicja przypisana do WebSite, która składa się  z: adresu IP (może to być *), portu, protokołu (http lub https) oraz nazwy hosta (tzw. hostheader). Kiedy IIS podejmuje decyzję o przekazaniu żądania do określonej aplikacji, najpierw w oparciu o dane z żądania wyodrębnia […]

PowerShell i IIS 18: Monitorowanie zdarzeń IIS

2016-11-01

Ważniejsze zdarzenia z pracy IIS są odnotowywane w dzienniku zdarzeń. Pozwala to na analizę aktywności usługi i wykrywanie przyczyn ewentualnych awarii lub gorszej wydajności serwera. Poniżej widać wydane przez administratora polecenie Restart-WebAppPool a następnie odczyt kilku ostatnich zdarzeń z dziennika systemowego.

PowerShell i IIS 17: Przypisanie WebApplication lub WebSite do ApplicationPool

2016-11-01

Jak wiadomo application pool mają za zadanie izolować WebSite od siebie tak aby działanie jednego WebSite nie wpływało niekorzystnie na pozostałe. Z czasem może się okazać, jeden z WebSite, który został umieszczony wraz z innymi we wspólnym application pool powinien zostać przeniesiony do osobnego application pool. Nic trudnego! Wystarczy skorzystać z napędu IIS oraz standardowych […]

PowerShell i IIS 16: Konfiguracja WebAppPool do autorestartu

2016-11-01

Jeśli aplikacja regularnie napotyka na problemy wydajnościowe i wykonanie restartu rozwiązuje ten problem, można pomyśleć o skonfigurowaniu WebAppPool do automatycznego restartu. Odnalezienie właściwej opcji jest możliwe dzięki sprawdzaniu wartości zagnieżdżonych właściwości opcji. Najpierw sprawdź dostępne właściwości application pool:

PowerShell i IIS 15: Administracja WebAppPool

2016-11-01

Ponieważ WebApplicationPool jest dla IIS furtką do korzystania z zasobów, to wymaga ona szczególnych czynności administracyjnych. Najczęstszym problemem rozwiązywanym przez administratora jest spadek wydajności dla aplikacji wykorzystującej wybrany application pool. Może to być powodowane (i najczęściej jest) przez wadliwy kod aplikacji WebSite, która np. nie zwalnia zajmowanej pamięci. Na szczęście w tym przypadku można wymusić […]

PowerShell i IIS 14: Domyślne ustawienia dla nowych WebSite i WebApplicationPool

2016-11-01

Każdorazowo gdy tworzony jest nowy WebSite lub nowy WebApplicationPool, otrzymuje on pewne domyślne ustawienia. Te domyślne wartości można edytować w interfejsie graficznym za pomocą odnośników widocznych na panelu Actions: