Archiwum za miesiąc 2014-12

Access: VBA: Nie działa przechwycenie klawisza ENTER

2014-12-31

Prosty kawałek kodu podpięty do pola tekstowego: Private Sub SearchText_KeyPress(KeyAscii As Integer) If KeyAscii = vbKeyReturn Then MsgBox „Hello” End If End Sub a nie działa!!! Przyczyna: Działanie klawisza Enter było ustawione na przechodzenie do następnego pola… Zmianę można wykonać w opcjach: Jeśli chcesz, można to zrobić programistycznie, wewnątrz np. procedury On Load (Przy załadowaniu): […]

Access: VBA: Odwołanie do pola na innym formularzu

2014-12-31

Po otwarciu formularza chcę pobrać wartość widoczną w polu na innym formularzu i zapisać ją do zmiennej. Po pierwsze zadeklaruj zmienną: dim CategoryIDFilter as integer Aby pobrać do niej wartość użyj składni: CategoryIDFilter = Forms![Categories]![ID].Value gdzie [Categories] to nazwa formularza, na którym znajduje się formant o nazwie [ID]

Access: VBA: zmienna widoczna między procedurami

2014-12-31

Pisząc makro w VBA chciałem żeby zmienna była widoczna nie tylko w ramach jednej procedury, ale także między nimi. Niekoniecznie zależało mi przy tym, aby zmienna była widoczna poza jednym modułem (czyli aby była publiczna lub globalna). Próbowałem zadeklarować zmienną na zewnątrz procedury, ale to nie pomagało. Okazuje się, że owszem wytarczy deklaracja zmiennej na […]

SSIS: Dynamiczna nazwa pliku podczas eksportu danych

2014-12-30

Załóżmy, że chcesz eksportować dane do excela, ale za każdym razem ma powstawać plik z nową nazwą. Nazwa może wynikać np z wartości parametru generowanego podczas pętli (patrz poprzedni wpis). Samo przepisywanie danych ze źródła do celu to nic. Umieszczasz w Data Flow Tasku Data Source wskazujące np na SQL Server, definiujące zapytanie pobierające dane […]

By Rafał Kraik in SSIS

SSIS: Wczytanie listy wartości z tabeli i iteracja dla każdej z wartości

2014-12-30

Należało wyeksportować dane dla każdego pracownika do osobnego pliku. Ponieważ lista pracowników jest dość długa, aż prosi się o skorzystanie z paczki SSIS. Zaczynamy od zdefiniowania listy pracowników gdzieś na serwerze SQL:   Tabela names zawiera kolumnę name, a wartości w niej znajdujące się to imiona (nazwiska, czy jakakolwiek inna informacja o pracowniku). Budujemy projekt […]

By Rafał Kraik in SSIS

Powershell: FileVersion zwracany przez Windows Explorer jest inny niż przez powershell!

2014-12-30

Polecenie: Get-Item C:\windows\system32\vbscript.dll | select -expand VersionInfo | select ProductVersion zwraca: ProductVersion ————– 5.8.7601.16978 Tymczasem eksplorator plików we właściwościach pokazuje: Kto ma rację!? Tym bardziej, że czasami (dla większości plików) obie wersje się zgadzają!

SSIS: „Conversion failed when converting date and/or time from character string”

2014-12-30

Jeżeli masz ten błąd to najprawdopodobniej… nie udaje się konwersja napisu na datę… Wiem, Ameryki nie odkryłem, ale sam ostatnio ugrzązłem w takim problemie. Serwer SQL z rosyjskim collation, laptop polski, SQL Server angielski i jak tu konwertować daty, panie premierze!? Przyczyna: Wysyłasz datę w formacie np. 20.12.2014, tymczasem podczas konwersji SQL lub SSIS lub […]

By Rafał Kraik in SSIS