Archiwum za miesiąc 2014-04

Powershell: Tworzenie własnego obiektu

2014-04-29

Programiści przyzwyczajeni są do tego, że mogą stworzyć obiekt o dowolnych właściwościach. Oto jak to zrobić w powershell: $o = New-Object PSObject ta linia tworzy obiekt $o, który nie ma jeszcze żadnych specyficznych właściwości $o  | Add-Member 'Name’ ” powoduje dodanie do obiektu $o właściwości Name o wartości ” Aby skorzystać z obiektu: $o.Name = […]

Powershell: Nazwa aktualnej funkcji

2014-04-29

Dajmy na to, że chcesz wyświetlić informację o błędzie i zawrzeć w niej nazwę aktualnie uruchomionej funkcji. Posłuż się: $MyInvocation.MyCommand W przypadku Powershell 2.0 analogicznym poleceniem jest: (Get-PSCallStack)[0].Command Tutaj sprawa wygląda jeszcze fajniej, bo można zapytać, jaka funkcja wywołała moją funkcję używając: (Get-PSCallStack)[1].Command  

Rejestr dla SQL

2014-04-16

Jeśli chcesz zebraćlub zmodyfikować pewne właściwości na temat SQL serwera możesz przejrzeć rejestr. Rejestr ma trochę specyficzną budowę. Po pierwsze należy zajrzeć do klucza: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Instance Names\SQL Znajdziesz tutaj właściwości, których nazwa jest równa nazwie instancji, a ich wartość, to nazwa klucza, którego należy poszukać aby dostać się do właściwych parametrów instancji SQL W […]

By Rafał Kraik in SQL

Powershell czytane rejestru dla SQL

2014-04-16

(Zajrzyj też do wpisu Rejestr dla SQL) Rejestr możesz przeglądać edytować używając standardowych komend Set-Location, New-Item, Set-ItemProperty, ale komendy te mają jedną wadę. Pracują lokalnie. Jeżeli masz zamiar pracować z rejestrem zdalnym lepiej będzie posłużyć się obiektem .NET pozwalającym na takie rzeczy. Zaczynamy od zadeklarowania zmiennych (w moim przypadku poszukam numeru portu na którym pracuje […]

Powershell: Wysyłka maila z konta gmail

2014-04-16

To działa! Jeśli chcesz wysłać pocztę z konta gmail. $cred=Get-Credential(„Imie_Nazwisko”) Send-MailMessage -SmtpServer smtp.gmail.com -Port 587 -Credential $cred -UseSsl true -From ’Imie_Nazwisko@gmail.com’ -To ’Czyjes_Konto@gmail.com’ -Subject 'TEST’ Mniej intuicyjne opcje to: Credential – obiekt służący do uwierzytelnienia, zawiera nazwę pod którą chcesz się uwierzytelnić i hasło, które do tego służy. Komenda Get-Credential pobiera nazwę i hasło (chyba, […]

SQL 2000 sprawdzenie rozmiaru bazy danych

2014-04-16

W nowszych wersjach (od SQL 2005)  do sprawdzenia rozmiaru bazy danych można sie posłużyć zapytaniem: SELECT sum(size*8.0/1024) AS SizeOnDisk, sum(FILEPROPERTY(name, 'SpaceUsed’) *8.0/1024) AS SizeUsed FROM sys.database_files Niestety takie zapytanie w SQL 2000 nie zadziała, bo tam nie istnieje widok sys.database_files. Tam należy skorzystać z tabeli systemowej sysfiles: SELECT sum(size*8.0/1024) AS SizeOnDisk, sum(FILEPROPERTY(name, 'SpaceUsed’) *8.0/1024) AS […]

By Rafał Kraik in SQL

Powershell: Jak sprawdzić architekturę maszyny x32 lub x64

2014-04-16

Tak: $x=Get-WmiObject -ComputerName serwer01 -Class win32_operatingsystem $x.OSARCHITECTURE Jak widać sprawdzenie może sie odbyć zdalnie.