Archiwum za miesiąc 2015-05

Powershell i SQL 01 – Co to jest SQL Server Management Objects (SMO)

2015-05-28

SQL Server Management Objects (SMO) – pozwalają na tworzenie własnych aplikacji, które będą zarządzać serwerem SQL. Tutaj skupiamy się na tworzeniu skryptów powershell, które będą sięgać do SQL Server, aby konfigurować lub odczytywać konfigurację serwera SQL, ale możliwe jest również wykorzystywanie tych samych metod w C# lub Visual Basic. Klasy obecne w modelu SMO dzielimy […]

PIVOT i CTE – zestawienie dysków z komputera (macierz informacyjna)

2015-05-27

Problem: Zapytanie zwraca informacje o komputerach i dyskach w kolejnych wierszach. Chcemy, aby nazwy dysków powędrowały do kolumn. Rozwiązanie: Załóżmy, że struktura tabeli wygląda następująco: CREATE TABLE #disks (machineid int, letter CHAR(2), size int, label char(16), comment char(20)) INSERT #disks VALUES(1,’c:’,100,’system’,’backup’), (1,’d:’,200,’data’,’backup’) Żeby litery dysków pojawiły się w kolumnach użyj tabeli przestawnej: SELECT machineid, [c:],[d:] […]

By Rafał Kraik in SQL

SQL DBA diagnostic queries

2015-05-17

Bardzo przydatny zestaw zapytań diagnostycznych dla SQL publikowany co miesiąc przez Glena Berry’ego: http://www.sqlskills.com/blogs/glenn/sql-server-diagnostic-information-queries-for-april-2015/

By Rafał Kraik in SQL

Recertyfikacja MCSE SQL bez egzaminu!

2015-05-05

Jeśli posiadasz certyfikat MCSE, to pamiętaj, że jest on ważny tylko przez 3 lata. Potem należy się recertyfikować. Do tej pory odświeżenie certyfikatu wiązało się z kolejnym egzaminem, a więc 100$ z kieszeni + trochę stresu. Aktualnie recertyfikować można się rozwiązując quizy z kursów publikowanych na Microsoft Virtual Academy. Nie dość, że taniej, bo aż […]