Archiwum za miesiąc 2021-04

Linux: Cron i crontab

2021-04-23

Kilka uwag z dzisiejszej zabawy z crontabem listowanie zdefiniowanych zadań crontab -l edycja listy zaań crontab -e Konfiguracja logowania zdarzeń związanych z cron-em (odkomentowanie linijki): /etc/rsyslog.conf cron.*                          /var/log/cron.log definiowanie joba jako do uruchomienia co 15 minut o 6 i 18 lub po restarcie: […]

Postgres: Problem running post-install step. Installation may not complete correctly Error reading file C:/Program Files/PostgreSQL/13/data/postgresql.conf”

2021-04-23

Zdarza się, że coś pójdzie nie tak. Dobrze jeśli masz przy tym możliwość przejrzenia logów aplikacji, ale jeśli masz coś poradzić zdalnie nie widząc systemu…. To kilka pomysłów, co można zdziałać: instalatora uruchamiać jako administrator przed isnatalacją porządny restart (z przytrzymaniem klawisza shift) wyłączenie antywirusa, restrykcyjnego firewalla wykonanie instalacji w sieci domowej (nie korporacyjnej) hasło […]

Błąd podczas instalacji PostgreSQL: Problem ze zmienną COMSPEC

2021-04-17

Taki oto błąd może się pojawić podczas intalacji PostgreSQL na Windows: The environment variable COMSPEC does not seem to point to the cmd.exe or there is a trailing semicolon present COMSPEC to zmienna środowiskowa wskazująca na interpreter poleceń w systemie windows. Interpreter poleceń, to po prostu program cmd.exe. Może się zdarzyć, że wskutek jakieś innej […]