Archiwum dla kategorii ‘SSAS’

SSAS: Powershell: Raport o wielkości baz danych

2018-09-12

W świecie SQL do raportu dotyczącego wielkości baz danych, zupełnie naturalne jest wykorzystanie poleceń języka TSQL. W świecie SSAS odpowiednikiem tego języka jest XMLA. Czy to nie dziwne, że polecenia/zapytania buduje się w XML. No cóż – tak to ktoś wymyślił i nie zmienimy tego. Na pewno nie da się do SSAS wysłać zapytania SQL. Co […]

By Rafał Kraik in SSAS

SSAS: Calculated member wyliczany w oparciu o wymiar nie powiązany relacją

2015-04-18

Problem: Mamy tabelę Variants, w której użytkownik może wpisać warianty liczników, które zostaną następnie użyte przy budowie kostki do zaprezentowania np. kilku wariantów przewidywanych miar. Załóżmy, że tabela Variants ma następującą strukturę: CREATE TABLE dbo.Variants ( VariantName NVARCHAR(30), Factor Decimal(18,8)) INSERT dbo.Variants VALUES (’50% increase’, 1.5), (’20% increase’, 1.2), (’no increase’,1) Krok 1 – dodaj […]

By Rafał Kraik in SSAS

SSAS: Backup / Restore / DROP wszystkich baz danych OLAP

2015-01-16

Nie znalazłem jednej komendy wykonującej backup wszystkich baz danych. Dlatego wylistowałem bazy danych (poprzedni wpis) i złożyłem w całość dużą komendę: <Batch xmlns=”http://schemas.microsoft.com/analysisservices/2003/engine”Transaction=”false” > <Backupxmlns=”http://schemas.microsoft.com/analysisservices/2003/engine”> <Object> <DatabaseID>XXX</DatabaseID> </Object> <File>E:\Default\XXX.abf</File> <AllowOverwrite>true</AllowOverwrite> </Backup> <Backupxmlns=”http://schemas.microsoft.com/analysisservices/2003/engine”> <Object> <DatabaseID>YYY</DatabaseID> </Object> <File>E:\Default\YYY.abf</File> <AllowOverwrite>true</AllowOverwrite> </Backup> podobnie z komendą do restore:

By Rafał Kraik in SSAS

SSAS: XMLA – wylistowanie wszystkich baz OLAP

2015-01-16

Żeby stworzyć listę baz OLAP z wykorzystaniem komend języka XMLA: <Discover xmlns=”urn:schemas-microsoft-com:xml-analysis”> <RequestType>DBSCHEMA_CATALOGS</RequestType> <Restrictions /> <Properties /> </Discover>

By Rafał Kraik in SSAS

Brak SSDT BI x64 (SQL Server Data Tools Business Inteligence).

2014-12-30

Od lat kiedy chciałeś stworzyć pakiet Integration Services lub raport w Reporting Services lub kostkę w Analysis Services, korzystałeś z Visual Studio i dostępnych w nim szablonów, które pojawiały się po wykonaniu instalacji SQL Server z zaznaczonymi opcjami BIDS (Business Inteligence Development Studio – do SQL 2008 R2) lub SSDS (SQL Server Data Tools w […]

By Rafał Kraik in SSAS, SSIS

SSAS Jak zobaczyć zapytanie MDX generowane poprzez zakładkę Browser TAB w BIDS

2013-02-04

W wersji 2012 służy do tego przełącznik Design View: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189718.aspx W wersji 2008 i wcześniejszej musisz podsłuchać swoją sesję profilerem: http://www.bidn.com/blogs/AdamJorgensen/ssas/463/introduction-to-using-profiler-with-ssas-2008

By Rafał Kraik in SSAS

MDX: Jak nadać alias dla kolumny z zapytania 2-wymiarowego?

2013-02-04

W TSQL masz możliwość nadania aliasu dla kolumny. Czy tak samo można zrobić w MDX? Odpowiedź: i tak i nie. Nie – bo w MDX jako tako nie ma słowa kluczowego AS do zmiany nazwy kolumny. Tak, bo stosując sztuczkę z wyliczaną kolumną – składnia WITH MEMBER … można to zrobić. Szczegółowy opis tutaj: http://bisherryli.wordpress.com/2012/09/17/mdx-17-can-we-create-a-column-alias/

By Rafał Kraik in SSAS