Archiwum za miesiąc 2014-10

SSRS Diagnostyka Data Driven Subscription z wysyłką maila

2014-10-22

Data Driven subscription skonfigurowane, ale nie działa…. Jak znaleźć punk zaczepienia? Zajrzyj do logów (w katalogu SSRS podkatalog logs). Każdy plik to log z ostatniego uruchomienia SSRS. Poszukaj w nim: library!WindowsService_48!dc8!10/21/2014-13:15:03:: i INFO: Schedule 8da1eeb1-1656-4e67-87de-e297814b3673 executed at 10/21/2014 13:15:03. schedule!WindowsService_48!dc8!10/21/2014-13:15:03:: Creating Time based subscription notification for subscription: 64b6ea63-b6b8-4378-869e-a93d1d96f4c6 library!WindowsService_48!dc8!10/21/2014-13:15:03:: i INFO: Schedule 8da1eeb1-1656-4e67-87de-e297814b3673 execution completed […]

Powershell: stronicowanie wyniku (more)

2014-10-14

Wykonujesz polecenie, a tu fiuuuu, wszystko przeleciało przez ekran. Wolałbyś żeby wyniki pokazywane były partiami, po jednym ekranie, a np. po naciśnięciu SPACE ładował się kolejny ekran. Zastosuj Get-process | Out-Host -Paging Po wyświetleniu pierwszego ekranu otrzymasz prompt:     No ale…. czasami możesz też dostać błąd: out-lineoutput : Metoda lub operacja nie jest zaimplementowana. […]

Powershell: Dodanie numeru wiersza po Sort-Object (ROW_NUMBER)

2014-10-14

Polecenie Sort-Object układa obiekty przyjęte z poprzedniego polecenia w zadanej kolejności, np. Get-Process | Sort -property CPU -Desc sortuje procesy umieszczając na początku te, które najbardziej obciążyły procesor. Jednak co zrobić, aby zwracane pozycje miały dodatkowo numer wiersza (proces najbardziej obciążający CPU numer 1, kolejny numer 2 itd.)? Rozwiązanie 1 $i=0 Get-Process | sort -Property […]

Upgrade SQL z bazami w mirroringu

2014-10-13

Jak wykonać upgrade na serwerze pracującym w sesji mirroringu: a. backup b. usuń witness (aby nie dochodziło do automatycznego przełączenia w czasie przeprowadzanych prac) c. zmiana trybu na High safety without automatic failover (synchronous) d. failover wszystkich baz na jeden serwer (np. SQL-1) e. upgrade na mirrorze (np. SQL-2) f. po aktualizacji failover na zupgradowanego […]

By Rafał Kraik in SQL

Tworzenie dysku VHD w Windows 7+

2014-10-09

Chcesz utworzyć nowy dysk w postaci pliku VHD np. aby podpiąć go w maszynie wirtualnej lub wykorzystać go do jakiś testów w swoim systemie operacyjnym. 1. Uruchom zarządzanie komputerem 2. Przejdź do Magazyn >> Zarządzanie dyskami

##xp_cmdshell_proxy_account##

2014-10-09

Ten proxy określa, jakie konto zostanie użyte podczas wywołania procedury xp_cmdshell, jeżeli użytkownik nie jest w roli sysadmin (gdyby był w sysadmin zostanie użyte konto techniczne serwera). Credentiala definiujesz komendą: EXEC sp_xp_cmdshell_proxy_account 'your windows account’,’password’ Jeśli brak jest tego credentiala, to otrzymasz błąd: The xp_cmdshell proxy account information cannot be retrieved or is invalid. Verify […]

By Rafał Kraik in SQL

Serwer witness – jakie serwery są principalem i mirrorem?

2014-10-09

Znalazłem serwer witness. Niestety brak informacji, jakie inne serwery wykorzystują ten witness. Co można zrobić? Sprawdź czy nie ma czegoś  w: select * from sys.endpoints select * from sys.database_mirroring_endpoints select * from sys.database_mirroring select * from sys.dm_db_mirroring_connections select * from sys.database_mirroring_witnesses Ostatni widok powinien zawierać rekordy, po jednym na mirrorowaną bazę z informacjami o principalu […]

By Rafał Kraik in SQL