Archiwum za miesiąc 2014-01

Uszkodzony FILESTREAM…

2014-01-31

Polecenie DBCC CHECKDB(’baza’) WITH NO_INFOMSGS kończy się błędem podobnym do: DBCC results for 'TableWithDocuments’. Msg 7904, Level 16, State 2, Line 1 Table error: Cannot find the FILESTREAM file „00000430-00018275-0025” for column ID 12 (column directory ID 10403222-f031-4fb6-bf65-0dc85ff92593) in object ID 1022331424, index ID 1, partition ID 72059854113556480, page ID (1:3846), slot ID 27. Zapytanie […]

By Rafał Kraik in SQL

Która tabela wykorzystuje filestream?

2014-01-31

Poniżej kilka zapytań, które pomogą wykonać pierwsze kroki przy troulbeshootingu tabel wykorzystujących filestream: Parę informacji o grupie plików typu FILESTREAM: select * from sys.data_spaces where type=’FD’; Gdzie znajdują się pliki i katalogi, w których SQL server przechowuje dane FILESTREAM: select * from sys.database_files where type = 2; Jakie tabele korzystają z filestream: select * from […]

By Rafał Kraik in SQL

Wyszukiwanie słowa użytego w definicji procedury w każdej bazie instancji.

2014-01-27

Należy sprawdzić czy procedura „mail” z bazy danych X jest wykorzystywana przez jakąkolewiek inną procedurę w jakiejkolwiek innej bazie danych na instancji. Pomysł był następujący: 1. Przejdźmy przez wszystkie bazy danych 2. W każdej wylistujmy wszystkie procedury 3. Dla każdej procedury pobierz jej tekst 4. Przeszukaj ten tekst w poszukiwaniu danego słowa i wyświetl wynik […]

By Rafał Kraik in SQL

Czy ktoś używa database mail?

2014-01-27

Administrator danych chce wyłączyć databaase mail xps. Polecenie proste sp_configure 'database  mail xps’, 0 GO RECONFIGURE GO ale… może najpierw sprawdźmy, czy ktoś używa poleceń sp_send_dbmail! Można przejrzeć logi: –DB Mail Status EXEC msdb.dbo.sysmail_help_status_sp –Profiles SELECT * FROM msdb.dbo.sysmail_profile –Accounts SELECT * FROM msdb.dbo.sysmail_account –Profile Accounts select * from msdb.dbo.sysmail_profileaccount –Principal Profile select * from […]

By Rafał Kraik in SQL

Wykonanie czynności na wszystkich errorlogach (przeszukanie wszystkich logów)

2014-01-27

W poprzednim wpisie pokazałem jak przeszukać errorlog w poszukiwaniu pewnego słowa. Error log poddlega roll over, więc np. po restarcie SQL powstaje nowy plik, a porzprzedni jest przekopiowywany na nazwę z nr 1, ten z nr 1 na 2 itd. Oto skrypt, który wyszuka wskazanych słów we WSZYSTKICH logach: –Kto wylaczył trace – informacja zapisana […]

By Rafał Kraik in SQL

Przeszukiwanie errorlog-a

2014-01-27

Służy do tego procedura xp_readerrorlog <numer_loga>, <rodzajLoga>, <szukane słowo1>, <szukane słowo 2> Log errorlog podlega procesowi roll over. Numer loga pozwala określić, który log ma być przeszukany, Masz 2 rodzaje logów: Errorlog SQL servera i  SQLAGENT.OUT – log sql server agenta. Aby przeszukać log SQL-a wpisz jako <RodzajLoga> 1. Aby przeszukać log agenta wpisz 2. […]

By Rafał Kraik in SQL

Jak zobaczyć nagłówek maila w Outlook

2014-01-27

Też Cię to męczy? Musisz sprawdzić którędy wędrował mail, o której godzinie był wysłany, przyjęty, jakie serwery pocztowe go przetwarzały. Znajomego Robarta bardzo to męczyło i mnie też. Na szczęście Tomek wiedział i powiedział. 1. Otówrz maila 2. Kliknij przycisk pakietu office (lub polecenie Plik) 3. Wybierz właściwości I już widać nagłówek maila