Archiwum za miesiąc 2022-07

Linux Ubuntu: Hibernacja po zamknięciu laptopa

2022-07-11

Co jest najprzyjemniejsze po całym dniu pracy? Dźwięk zamykanej klapki laptopa. Pyk i masz wolne. Ufff Ale co wtedy dzieje się na systemie? To zależy od tego jak jest skonfigurowane zdarzenie Lid closure. Na moim ulubionym Ubuntu chcę, aby po zamknięciu klapki, system się zhibernował. Oto, co należy zrobić, żeby system się hibernował po zamknięciu […]

PostgreSQL: PgAdmin4 – bardzo wolny

2022-07-03

Świeżo po instalacji znakomite narzędzie jakim jest PGAdmin4 nieco rozczarowało, bo działało okropnie wolno… Oto co pomogło (przynajmniej w pewnym stopniu). Domyślnie serwer postgresql nasluchiwal na porcie 127.0.0.1 i w tym przypadku to śmiało wystarczało 🙂 Polecenie show listen_addresses;  listen_addresses ——————  localhost pokazywało tylko adres localhost. Gdzieś jednak znalazłem info, żeby przełączyć go również na […]

PostgreSQL: Instalacja PGAdmin4

2022-07-03

PGAdmin4 to aplikacja webowa stworzona w Python-Flask pozwalajaca na prace z baza danych PostgreSQL w interfejsie graficznym. Oto jak zainstalowac PGAdmin4 na Ubuntu: Jak zwykle należy rozpocząć od aktualizacji: sudo apt update Teraz podłączamy repozytorium z PGAdmin4: curl https://www.pgadmin.org/static/packages_pgadmin_org.pub | sudo apt-key add sudo sh -c 'echo „deb https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/$(lsb_release -cs) pgadmin4 main” > /etc/apt/sources.list.d/pgadmin4.list && […]

Azure: Znajdowanie subnetid

2022-07-03

W konfiguracji pewnego programu musiałem podać subnetid, ale w portalu Azure nie udało mi się tej informacji znaleźć. Jest id dla VNET, ale dla subnet widać już tylko dość praktyczne informacje, a subnetid, raczej taką nie jest. Po pierwsze wyświetliłem wszystkie informacje o podsieciach sieci: az network vnet subnet list –resource-group MY_RESOURCEGROUP_NAME –vnet-name MY_VNET_NAME Polecenie […]

By Rafał Kraik in Azure

PostgreSQL: Instalacja client tools only – postgresql-client-14

2022-07-01

Czasami na serwerze trzeba zainstalować tylko narzędzia klienckie, np sam tylko psql. Oto kroki do wykonania w takim przypadku. Załóżmy, że na serwerze chcę zainstalować narzędzia z wersji 14. Jak zwykle należałoby zacząć od aktualizacji systemu i pakietów do najnowszych wersji: sudo apt update && sudo apt upgrade Podczas instalacji na systemie przydadzą się też […]