Archiwum za miesiąc 2020-12

Azure: Uruchamianie skryptu powershell na maszynie witrualnej poprzez extension

2020-12-22

W artykule Azure: zdalna zmiana rejestru w celu zmiany opcji połączeń zdalnych opisałem, jak zmodyfikować rejestr maszyny wirtualnej znajdującej się w Azure, w celu odblokowania możliwości połączenia do tej maszyny z komputerów bez uwierzytelnienia klienta. Z czasem jednak, ta metoda delikatnie się zmieniła. Teraz nie można już załadować bezpośrednio pliku skryptu do uruchomienia, tylko trzeba […]

By Rafał Kraik in Azure

SQL – bląd przy restore TDP – Cannot load file or assembly

2020-12-22

Podczas odtwarzania bazy danych przy pomocy narzędzia Tivoli Data Protection pojawil się komunikat: Failed – Error: RC: 1914  ACO5422E Received the following from the MS SQL server: Could not load file or assembly 'Microsoft.SqlServer.Smo, Version=12.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91′ or one of its dependencies. The system cannot find the file specified No dobrze, ale to jakiego pliku […]

PowerShell: Ustawianie zmiennej środowiskowej

2020-12-18

Niektóre aplikacje wymagają ustawienia zmiennych środowiskowych. W command line to nie problem: SET FLASK_DEBUG=1 i gotowe! Jednak coraz częściej to PowerShell jest domyślnym shellem. Jak więc ustawić zmienną środowiskową w PowerShell? [System.Environment]::SetEnvironmentVariable(’FLASK_DEBUG’, '1′,[System.EnvironmentVariableTarget]::Process) Nie jest to zbyt proste, ale: [SystemEnvironment] pozwala odwołać się do programistycznej klasy, która odpowiada za zarządzanie środowiskiem SetEnvironmentVariable – to metoda […]

Python: unikalne kombinacje z dwóch list (sztuczka start

2020-12-09

Załóżmy, że mamy listę portów lotniczych i zastanawiamy się, jakie można zbudować trasy między nimi: ports = [’WAW’, 'KRK’, 'GDN’, 'KTW’, 'WMI’, 'WRO’, 'POZ’, 'RZE’, 'SZZ’, 'LUZ’, 'BZG’, 'LCJ’, 'SZY’, 'IEG’, 'RDO’] routes = [ (start, stop) for start in ports for stop in ports] print(routes) print(len(routes)) W routes zostanie wygenerowanych 255 tras, ale niestety […]

Python: kolejność wyznaczania wartości logicznej

2020-12-09

Wyrażenia logiczne w Pythonie są wyznaczane od lewej do prawej. Jeśli więc masz w if wyrażenie logiczne expr1 and expr2, to expr2 będzie wyliczane tylko wtedy jeśli expr1 ma wartość True. Jest to całkiem oczywiste z punktu widzenia optymalizacji liczby wykonywanych obliczeń – gdyby expr1 już miało wartość False, to nie ma sensu wyliczać wartości […]