Archiwum za miesiąc 2012-06

Bład podczas uruchamiania httpd (apache) Address already in use: make_sock: could not bind to port 80

2012-06-28

Podczas próby uruchomienia Apache otrzymałem błd: Address already in use: make_sock: could not bind to port 80 Po pierwsze należy sprawdzić jaki proces obecnie działa na porcie 80.  Posłuży do tego program netstat: netstat -tulpn | grep :80 W ten sposób znajdziesz numer procesu, który zajał port 80. Teraz go… zabij podajc nazwę procesu lub […]

PHPMyAdmin #1146 – Table 'information_schema.CHARACTER_SETS’ doesn’t exist

2012-06-27

Po zainstalowaniu najnowszego phpMyAdmin-a oraz mysql w wersji 4.1 oraz php w wersji 5, przy próbie zalogowania się do phpMyAdmina pojawiał mi się komunikat: Zapytanie SQL: DokumentacjaEdytuj Edytuj SELECT * FROM information_schema.CHARACTER_SETS MySQL zwrócił komunikat: Dokumentacja #1146 – Table 'information_schema.CHARACTER_SETS’ doesn’t exist Doczytałem. Od wersji phpMyAdmin 3nie ma już wstecznej kompatybilności z MySQL 4 i […]

Błąd podczas kompilacji PHP (/usr/bin/ld: cannot find -lltdl)

2012-06-26

Do mojej instalacji PHP potrzebowałem wersji skompilowanej na mojej maszynie. O ile większość problemów była rozwiązywna na bieżąco przez skrypt configure, który informował o niespełnionych zależnościach, o tyle jeden błąd pojawił się dopiero podczas kompilacji! (make) Otóż, bo włączeniu do opcji ./configure –with-mcrypt na maszynie x64 z Fedora 13 kompilacja kończyła się komunikatem: /usr/bin/ld: cannot […]

Dependencies na Linuxie, zabawa w kotka i myszkę podczas kompilacji…

2012-06-26

Linux jest fajny. Linux bywa trudny. Linux daje dużo satysfakcji, gdy uda się pokonać wszystkie problemy. Ot np na mojej Fedorce instaluję PHP. PHP ma być w konkretnej wersji, więc nie obędzie się bez kompilacji. I zaczyna się: configure: error: Please reinstall the libcurl distribution –     easy.h should be in <curl-dir>/include/curl/ Bardzo często taki […]

Fedora 13. Brak klienta ssh

2012-06-26

Fedora 13 nie posiadała klienta ssh. Po wydaniu polecenia ssh pojawiał się komunikat: bash: ssh: command not found Klienta trzeba było doinstalować. Zgodnie ze wskazówką na stronie http://www.zriel.com/linux/38-bash-scp-command-not-found-linux-fedora wystarczyło zainstalować odpowiednie pakiety komendą: yum install ssh*

Plan zapytania dla Insert

2012-06-19

Plan zapytania dla polecenia INSERT powinien zawiera informacje o tym jak będzie przebiegać wstawienie rekordu. Możesz więc zobaczyć tutaj, jak serwer w celu wstawienia jednego tylko rekordu modyfikuje wszystkie indeksy dla określonej tabeli. To właśnie z tego powodu przed dużym importem danych warto wyłączyć indeksy (DISABLE), aby w czasie wykonywania importu nie aktualizować na bieżąco […]

By Rafał Kraik in SQL

Edytowanie paczki SISS zapisanej na SQL Server

2012-06-13

Pakiety SISS mogą automatyzować pracę administratora bazy danych. Pakiety te powstją w różny sposób. Możesz je utworzyć w SQL Server Business Inteligence Development Studio (BIDS), możesz też „wyklikać” podczas kreatora eksportu i importu. Gotowe pakiety składuje sie następnie na dysku lub na serwerze SQL w bazie danych msdb w tabeli o nazwie dbo.sysssisspackages:   Jeśli […]

By Rafał Kraik in SSIS