Archiwum za miesiąc 2012-06

Bład podczas uruchamiania httpd (apache) Address already in use: make_sock: could not bind to port 80

2012-06-28

Podczas próby uruchomienia Apache otrzymałem błd:

Po pierwsze należy sprawdzić jaki proces obecnie działa na porcie 80.  Posłuży do tego program netstat:

W ten sposób znajdziesz numer procesu, który zajał port 80. Teraz go… zabij podajc nazwę procesu lub jego numer np.: killall -9 httpd Gdyby to miało nie pomóc mamy jeszcze polecenie: […]

PHPMyAdmin #1146 – Table ‚information_schema.CHARACTER_SETS’ doesn’t exist

2012-06-27

Po zainstalowaniu najnowszego phpMyAdmin-a oraz mysql w wersji 4.1 oraz php w wersji 5, przy próbie zalogowania się do phpMyAdmina pojawiał mi się komunikat:

Doczytałem. Od wersji phpMyAdmin 3nie ma już wstecznej kompatybilności z MySQL 4 i wcześniejszymi. Musiałem więc zainstalować phpMyAdmin w wersji 2.10

Błąd podczas kompilacji PHP (/usr/bin/ld: cannot find -lltdl)

2012-06-26

Do mojej instalacji PHP potrzebowałem wersji skompilowanej na mojej maszynie. O ile większość problemów była rozwiązywna na bieżąco przez skrypt configure, który informował o niespełnionych zależnościach, o tyle jeden błąd pojawił się dopiero podczas kompilacji! (make) Otóż, bo włączeniu do opcji

na maszynie x64 z Fedora 13 kompilacja kończyła się komunikatem:

Dependencies na Linuxie, zabawa w kotka i myszkę podczas kompilacji…

2012-06-26

Linux jest fajny. Linux bywa trudny. Linux daje dużo satysfakcji, gdy uda się pokonać wszystkie problemy. Ot np na mojej Fedorce instaluję PHP. PHP ma być w konkretnej wersji, więc nie obędzie się bez kompilacji. I zaczyna się:

Bardzo często taki błąd oznacza, że brakuje pakietu libcurl-devel. Zauważ, że binarny pakiet libcurl może być […]

Fedora 13. Brak klienta ssh

2012-06-26

Fedora 13 nie posiadała klienta ssh. Po wydaniu polecenia ssh pojawiał się komunikat:

Klienta trzeba było doinstalować. Zgodnie ze wskazówką na stronie http://www.zriel.com/linux/38-bash-scp-command-not-found-linux-fedora wystarczyło zainstalować odpowiednie pakiety komendą:

Plan zapytania dla Insert

2012-06-19

Plan zapytania dla polecenia INSERT powinien zawiera informacje o tym jak będzie przebiegać wstawienie rekordu. Możesz więc zobaczyć tutaj, jak serwer w celu wstawienia jednego tylko rekordu modyfikuje wszystkie indeksy dla określonej tabeli. To właśnie z tego powodu przed dużym importem danych warto wyłączyć indeksy (DISABLE), aby w czasie wykonywania importu nie aktualizować na bieżąco […]

By Rafał Kraik in SQL

Edytowanie paczki SISS zapisanej na SQL Server

2012-06-13

Pakiety SISS mogą automatyzować pracę administratora bazy danych. Pakiety te powstją w różny sposób. Możesz je utworzyć w SQL Server Business Inteligence Development Studio (BIDS), możesz też „wyklikać” podczas kreatora eksportu i importu. Gotowe pakiety składuje sie następnie na dysku lub na serwerze SQL w bazie danych msdb w tabeli o nazwie dbo.sysssisspackages:   Jeśli […]

By Rafał Kraik in SSIS