PowerShell i IIS 14: Domyślne ustawienia dla nowych WebSite i WebApplicationPool

1-lis-2016

Każdorazowo gdy tworzony jest nowy WebSite lub nowy WebApplicationPool, otrzymuje on pewne domyślne ustawienia. Te domyślne wartości można edytować w interfejsie graficznym za pomocą odnośników widocznych na panelu Actions:

iis141

Okazuje się, że te domyślne wartości są zapisane w pliku konfiguracyjnym IIS, który już wcześniej omawialiśmy. Aby zmienić te parametry,  raczej unikaj manualnej modyfikacji pliku konfiguracyjnego. Gdzie można staraj się korzystać z bardziej wyspecjalizowanych narzędzi, jak np. Get-WebConfigurationProperty, które służy do pobierania lub zmiany konfiguracji.

Poniżej widać przykład, w którym zmieniana jest opcja maksymalnej ilości połączeń. Polecenie Get-WebConfigurationProperty pozwala sprawdzać ich wartość a Set-WebConfigurationProperty pozwala zmienić wartość właściwości:

iis142

W podobny sposób można zmienić domyślne ustawienia dla nowych WebApplicationPool:

iis143

A tak wyglądają te same opcje w narzędziu graficznym przed i po zmianie:

iis144

 

iis145

Pierwszy parametr przekazywany do polecenia Get-WebConfigurationProperty ma formę wyrażenia XPath wskazującą na położenie opcji w pliku konfiguracyjnym applicationHost.config, który ma przecież formę XML.

iis146

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik