PowerShell i IIS 19: WebBinding

1-lis-2016

Do poprawnego skojarzenia żądania użytkownika z WebSite potrzebne jest tzw. WebBinding. Jest to definicja przypisana do WebSite, która składa się  z: adresu IP (może to być *), portu, protokołu (http lub https) oraz nazwy hosta (tzw. hostheader). Kiedy IIS podejmuje decyzję o przekazaniu żądania do określonej aplikacji, najpierw w oparciu o dane z żądania wyodrębnia informacje o adresie IP, nazwie hosta, protokole i porcie i następnie wyszukuje pasującej definicji WebBinding. Kiedy właściwe WebBinding zostanie odnalezione, żądanie zostaje przekazane do kodu aplikacji z danego WebSite.

Aktualnie zdefiniowane Binding mogą być wyświetlane poleceniem Get-WebBinding, zaś nowe mogą być dodawane za pomocą New-WebBinding.

iis191

Jesli z kolei chcesz zmienic host header posluz sie poleceniem:

Set-WebBinding -Name TigerApp -BindingInformation '*:80:' -PropertyName hostheader -Value 'VeryNiceWebSite'

W razie potrzeby zmiany WebBinding można posłużyć się poleceniem Set-WebBinding:

iis192

Kiedy chcesz usunąć WebBinding możesz posłużyć się poleceniem Remove-WebBinding. W tym poleceniu można parametrami wskazywać, które WebBinding ma być usunięte, ale o wiele wygodniejszym rozwiązaniem wydaje się być odnalezienie konkretnego WebBinding za pomocą Get-WebBinding i przesłanie potokiem tego obiektu do Remove-WebBinding:

iis193

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik