Archiwum za miesiąc 2019-12

Python, PANDAS: Jak wywoływać funkcję apply() dla każdego wiersza DataFrame

2019-12-21

Kiedy robisz rzeczy standardowe, korzystasz sobie ze standardowych metod, ale kiedy przychodzi zmierzyć się z niestandardowym problemem, to trzeba sięgnąć po funkcję apply. Tutaj mamy dosyć nietypowy DataFrame. Dla każdego wiersza DataFrame trzeba wykonać jakąś niestandardową czynność…

Dajmy na to,  że w zależności od zawartości kolumny „rola” trzeba zwrócić taki  albo inny DataFrame […]

Python – kiedy używać finally w try/except?

2019-12-21

Odpowiadając krótko – wtedy kiedy chcesz mieć pewność że jakieś instrukcje wykonają się NA PEWNO i ZAWSZE. Nawet w bardzo dziwnych i nietypowych sytuacjach. Zazwyczaj np. uważamy, że kod w funkcji po słowie return się nie wykona:

i rzeczywiście tak jest:

Ale kiedy popatrzysz na taki zwariowany kod:

i wywołasz go tak: […]

Python: Debugger w Jupyter Notebook – postać znakowa

2019-12-17

Programista bez debuggera, to jak mechanik bez klucza… to trzeba mieć! Ostatnio bardzo popularnym narzędziem do tworzenia skryptów w Pythonie jest Jupyter Notebook. Niestety domyślnie menu nie ma polecenia debug… o ile w pojedynczych komórkach po prostu wykonujesz mało skomplikowane polecenia, to ewentualne dodanie polecenia print powinno pomóc i rozwiązać problem. Co jednak zrobić jeżeli […]