Archiwum za miesiąc 2014-06

MSDTC – The Transaction Manager is not available

2014-06-30

Na clustrowej instancji SQL job kończył się komunikatem: Description: The SSIS Runtime has failed to start the distributed transaction due to error 0x8004D01B „The Transaction Manager is not available.”. The DTC transaction failed to start. This could occur because the MSDTC Service is not running.  End Error  DTExec: The package execution returned DTSER_FAILURE (1).  Ameryki […]

By Rafał Kraik in SQL

Instalacja SQL 2012 SP 1 – Cannot recover the master database. SQL Server is unable to run

2014-06-25

Po instalacji SQL 2012 SP1, chociaż instalacja przebiegła poprawnie SQL serwer nie startuje, a w logu można znaleźć: Script level upgrade for database 'master’ failed because upgrade step 'u_tables.sql’ encountered error 25641, state 0, severity 16. This is a serious error condition which might interfere with regular operation and the database will be taken offline. […]

Powershell: Uruchomienie z powershella kilku innych skryptów jednocześnie

2014-06-24

W tym przypadku administrator tworzył sobie narzędzie, które jednocześnie ma zrestartować pewną liczbę serwerów, a następnie pingiem sprawdzać, czy serwery odpowiadają i kolorować: na zielono – odpowiada na czerwono – nie odpowiada jeżeli nie odpowiedział na 4 ping pod rząd a potem zaczął odpowiadać, to zmiana koloru na żółty Problemem było tylko jak uruchomić skrypt […]

Collation conflict

2014-06-24

Collation ustawia się na serwerze, odrębnie dla każdej bazy danych i wreszczie można je przedefiniować dla każdej kolumny tekstowej w tabeli. Sprawdzenie collation dla baz wykonasz zapytaniem: SELECT name,collation_name FROM sys.databases Znalezienie kolumn z określonym dla nich collation możesz wykonać: use [DBName] SELECT TABLE_CATALOG, TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLLATION_NAME from INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE COLLATION_NAME IS NOT NULL

By Rafał Kraik in SQL

Windows 8. Nie działa sklep. Nie można utworzyć konta Microsoft.

2014-06-20

Laptop Lenovo. Na początku zostało założone konto lokalne niepowiązane z kontem Microsoft. Pierwszym objawem problemów, było to że nie dało się zainstalować oprogramowania ze sklepu Microsoft. No ale cóż. Da się przeboleć. Kiedy jednak zainstalowane aplikacje zaczęły zgłaszać informację „Jest dostępna nowa wersja aplikacji. Wykonaj aktualizację.” a bez aktualizacji pracować nie chciały, problem trzeba było […]

Ominięcie wymagany restart – Bypass „Reeboot required”

2014-06-18

Zdarzyło się pewnego razu, że mimo wykonania restartu nadal nie można było odinstalować SQL serwera, ponieważ… był wymagany restart. Co u mnie pomogło: 1. regedit 2. Otworzyć klucz HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager 4. Poszukać właściwości PendingFileRenameOperations 5. W tym miejscu są zapisane nazwy plików, z którymi Windows powinien coś zrobić po restarcie. 6. Wyedytuj tą właściwość i wyczyść […]

Powershell: OutOfMemory exception podczas Invoke-Command

2014-06-06

Podczas wykonywania polecenia Invoke-Command -computer … -script { … } wyskakuje błąd: + CategoryInfo          : NotSpecified: (:String) [], RemoteException + FullyQualifiedErrorId : NativeCommandError   Unhandled Exception: OutOfMemoryException. O co chodzi? W skrypcie przekazywanym o zdalnego wykonania wywoływany był program exe, który korzystał z większej ilości pamięci. Błąd OutOfMemory świadczy o tym, że tej pamięci zabrakło. […]