Archiwum dla kategorii ‘SSRS’

SSRS: Interaktywne sortowanie kolumny

2020-09-01

W raporcie tworzonym w SSRS można zezwolić użytkownikowi na wykonywanie dowolnego sortowania wg wybranej kolumny. Kolumna ta nie musi pochodzić bezpośrednio z bazy danych – może powstawać jakkolwiek w data set. W tym celu wystarczy tylko odpowiednio zmienić właściwości kolumny:

By Rafał Kraik in SSRS

SSRS: Wyznaczanie w grupach średniej z uwzględnieniem wartości NULL

2018-04-25

Jak SQL wyznaczy średnią z 10 NULL i 20 ? NULL zostanie pominięte, mamy więc (10+20)/2 = 15 My jednak chcielibyśmy mieć NULL rozpatrywane jako zero: (10 + 0 + 20) / 3 = 10 Jak zaimplementować taką interpretację NULL w raporcie SSRS? Na początku zakładam tabelę z przykładowymi danymi: zakładam tabelę z przykładowymi danymi: […]

By Rafał Kraik in SSRS

SSRS: Jak wyłączyć stronicowanie

2017-05-29

Swoje początki reporting Services mają zapewne w potrzebie przygotowywania raportów papierowych. Obecnie coraz częściej użytkownicy oczekują raportów w wersji online. Może się okazać, że podczas przewijania raportu, fakt, że jest on podzielony na strony będzie im przeszkadzał, a oczekiwana forma ma przypominać stronę www prezentowaną w przeglądarce. Oto jak wyłączyć stronicowanie dla raportu Kliknij gdziekolwiek […]

By Rafał Kraik in SSRS

SSRS: Jak zaznaczyć wszystkie wartości domyślne w Multivalue Parameter?

2016-11-04

Dany jest parametr, który w raporcie ma być zaprezentowany w następujący sposób: Chcemy, żeby w moemncie wyświetlenia raportu wszystkie wartości zostały zaznaczone. Zacząłem od zdefiniowania pomocniczego data setu:

By Rafał Kraik in SSRS

SSRS: Błąd podczas uruchamiania data driven subscription

2015-11-27

Podczas uruchamiania zaplanwanej subskrypcji raportu dostałem info: 8 items processed; 8 errors. Hmmm brak szczegółów co się stało, ale nic dziwnego, bo SSRS loguje błedy do pliku tekstowego Report_Server_Service<tutaj data>.log Zaglądam szukam błedu, a tam: ERROR: Throwing Microsoft.ReportingServices.FileShareDeliveryProvider.FileShareProvider+NetworkErrorException: An impersonation error occurred using the security context of the current user., Microsoft.ReportingServices.FileShareDeliveryProvider.FileShareProvider+NetworkErrorException: An impersonation error occurred […]

By Rafał Kraik in SSRS

SSRS: Uprawnienia w Reporting Services

2015-04-11

Ile się naszukałem tej tabelki….: Task Description Consume reports Reads report definitions. Create linked reports Create linked reports that are based on a non-linked report. Manage all subscriptions View, modify, and delete any subscription for reports and linked reports, regardless of who owns the subscription. This task also supports the creation of data-driven subscriptions. Manage […]

By Rafał Kraik in SSRS

SSRS: Uruchamianie subskrypcji raportu tylko, gdy raport nie jest pusty

2015-03-17

Reporting Services pozwala na zautomatyzowanie wysyłania raportów dla użytkowników. Czasami jednak zdarza się, że raport, który ma być dostarczony jest pusty, lub się nie zmienił od poprzedniego razu. W aktualnej wersji SSRS nie ma opcji, która by to uwzględniała. Trzeba się odwołać do sztuczek. Utwórz raport i schedule, który się już nie będzie automatycznie uruchamiał. […]

By Rafał Kraik in SSRS