Archiwum dla kategorii ‘Python’

Python: brak podpowiedzi po kropce, control+spacja, TAB. Intellisense nie działa

2019-02-11

Dobre środowisko programistyczne w naszych czasach powinno „myśleć” razem z programistą. Ktokolwiek pracował w edytorze, który podpowiada ciąg dalszy nazw zmiennych, funkcji itp. ten wie o czym mówię. Dramat zaczyna się wtedy, kiedy te metody zawiodą! I tak w Python IDLE zdarza się, że TAB nie działa Tabulator działa, ale jego użycie może być trochę […]

Python – oczyszczanie kolumny tekstowej w PANDAS (Seria danych)

2019-02-11

Załóżmy, że mam listę z wartościami prezentującymi liczby, ale z nieco zamieszanymi formatami. W oparciu o tą listę tworzę serię: import pandas as pd lst = [‚112,000.000′,’4,500,000’] s = pd.Series(lst) s wynik to: 0 112,000.000 1 4,500,000 dtype: object Jak widać typ to object, czyli w PANDAS – napis. Możesz teraz zbudować dowolną funkcję lambda oczyszczającą […]

Python: formatowanie tekstu

2019-01-11

W Pythonie mamy kilka sposobów na formatowanie tekstów, między innymi starszy z wykorzystaniem operatora % i nowy wykorzystujący metodę format. Jak to zwykle bywa nowsze metody pozwalają na wykonywanie większej ilości niestandardowych formatowań, niż te starsze. Część zadań można jednak realizować z wykorzystaniem obu metod – z porównywalnym efektem. Oto formatowanie napisu na 10 znakach […]

Python: zmiana wartości w DataFrame dla wierszy spełniających określony warunek

2018-11-25

DataFrame może zawierać dużo wierszy. Czasami chcesz zmienić wartość w określonej kolumnie, ale tylko pod warunkiem, że dane w wierszu spełniają jakiś określony warunek.Zacznijmy od  instrukcji tworzącej prosty data frame: import pandas as pd import numpy as np df = pd.DataFrame(columns=[‚values’,’values2′]) for i in range(10): df.loc[i] = [i,i*10] df Teraz kolej na sztuczkę. Trzeba znaleźć […]

Python: Pandas: SettingWithCopyWarning: A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame

2018-11-25

Popatrzmy na takie polecenie: import pandas as pd df = pd.DataFrame({‚Name’:[‚Jack’,’Sue’,pd.np.nan,’Bob’,’Alice’,’John’], ‚A’: [1, 2.1, pd.np.nan, 4.7, 5.6, 6.8], ‚B’: [.25, pd.np.nan, pd.np.nan, 4, 12.2, 14.4], ‚City’:[‚Seattle’,’SF’,’LA’,’OC’,pd.np.nan,pd.np.nan]}) df[[‚A’,’B’]].fillna(‚?’, inplace=True) wynik to niestety ostrzeżenie: SettingWithCopyWarning: A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame  See the caveats in the documentation: […]

Kurs data science: „Analiza danych w Python i PANDAS” za free!

2018-08-28

Od dzisiaj na platformie Udemy dostępny jest kurs „Analiza danych w Python i PANDAS”. Z tej okazji przez krótki czas kurs będzie dostępny za darmo! To taki give-back dla społeczności, bez której samodzielne rozwiązywanie wielu problemów byłoby koszmarne. Jeśli zdążyłeś/aś to poniższy link pozwoli na darmowe zapisanie się na szkolenie. Jeśli kurs został już sklasyfikowany […]

Python/Pandas: Testowe dane. Linki do dataset

2018-07-08

Tym razem tylko porcja linków, pod którymi można znaleźć przdatne dane do testów i nauki Pythona i Pandas: Fantastyczny zbiór danych wraz z już opracowanym, opublikowanym i skąd inąd interesującym data story: https://github.com/fivethirtyeight/data Zadania do samodzielnego rozwiązania z zakresu Python/Pandas: https://www.w3resource.com/python-exercises/pandas/index.php Prawie, że kurs „hands on lab” z zakresu Pandas, z założenia skupia się na samej […]