Archiwum dla kategorii ‘Python’

Python: Pandas: Pobranie pliku csv spakowanego gzip i import do data frame

2019-03-04

Python ma całe mnóstwo modułów, które pozwalają na wykonywanie prawie wszystkich operacji (no bez przesady, ale sporo można zrobić)! Mamy moduł: requests – do wykonywania operacji na stronach webowych gzip lub zip – do kompresji plików (lub ogólniej danych) io – do wykonywania operacji wejścia wyjścia pandas – do przetwarzania danych Jeśli dobrze się postarać […]

Python: NameError: name ‚Python’ is not defined

2019-02-28

Po wpisaniu: „python -V” wyświetla się „NameError: name ‚Python’ is not defined” To jest mniej problem z Pythonem, a bardziej z konfiguracja systemu operacyjnego. Kiedy uruchamiasz polecenie, to system operacyjny musi je odnaleźć na dysku. System operacyjny nie przegląda za każdym razem wszystkich katalogów żeby znaleźć jeden prasujący program. W systemie operacyjnym jest zdefiniowana zmienna […]

Python i PANDAS: Połączenie do bazy danych MSSQL

2019-02-26

Pyton jest dobrym środowiskiem do analizy danych, ale te dane skąś trzeba brać i gdzieś trzeba je zapisywać. Tu z pomocą przyjdzie moduł pyodbc. Oto przykład gdzie: pobieramy dane z bazy danych AdventureWorks zapisujemy te dane do obiektu data frame tworzymy tabelę w bazie danych tempdb zapisujemy wybrane dane z dataframe do tej tabeli import […]

Python: brak podpowiedzi po kropce, control+spacja, TAB. Intellisense nie działa

2019-02-11

Dobre środowisko programistyczne w naszych czasach powinno „myśleć” razem z programistą. Ktokolwiek pracował w edytorze, który podpowiada ciąg dalszy nazw zmiennych, funkcji itp. ten wie o czym mówię. Dramat zaczyna się wtedy, kiedy te metody zawiodą! I tak w Python IDLE zdarza się, że TAB nie działa Tabulator działa, ale jego użycie może być trochę […]

Python – oczyszczanie kolumny tekstowej w PANDAS (Seria danych)

2019-02-11

Załóżmy, że mam listę z wartościami prezentującymi liczby, ale z nieco zamieszanymi formatami. W oparciu o tą listę tworzę serię: import pandas as pd lst = [‚112,000.000′,’4,500,000’] s = pd.Series(lst) s wynik to: 0 112,000.000 1 4,500,000 dtype: object Jak widać typ to object, czyli w PANDAS – napis. Możesz teraz zbudować dowolną funkcję lambda oczyszczającą […]

Python: formatowanie tekstu

2019-01-11

W Pythonie mamy kilka sposobów na formatowanie tekstów, między innymi starszy z wykorzystaniem operatora % i nowy wykorzystujący metodę format. Jak to zwykle bywa nowsze metody pozwalają na wykonywanie większej ilości niestandardowych formatowań, niż te starsze. Część zadań można jednak realizować z wykorzystaniem obu metod – z porównywalnym efektem. Oto formatowanie napisu na 10 znakach […]

Python: zmiana wartości w DataFrame dla wierszy spełniających określony warunek

2018-11-25

DataFrame może zawierać dużo wierszy. Czasami chcesz zmienić wartość w określonej kolumnie, ale tylko pod warunkiem, że dane w wierszu spełniają jakiś określony warunek.Zacznijmy od  instrukcji tworzącej prosty data frame: import pandas as pd import numpy as np df = pd.DataFrame(columns=[‚values’,’values2′]) for i in range(10): df.loc[i] = [i,i*10] df Teraz kolej na sztuczkę. Trzeba znaleźć […]