Archiwum dla kategorii ‘Python’

Python: Pycharm – wyświetlanie dużych DataFame ze wszystkimi kolumnami bez kropek

2020-02-22

Kiedy pracujesz z dużymi danymi w Pycharm, chcesz zwykle zobaczyć, co w tych danych się znajduje. Najprościej to zrobić wyświetlając DataFrame na ekranie. Niestety, jeśli obiekt ma wiele kolumn to domyślnie zostanie wyświetlonych tylko kilka a między nimi pojawi się symbol trzech kropek mówiący o tym, że nie wszystko się zmieściło. Podobnie kiedy do wyświetlenia […]

Python: Numpy: Broadcasting na przykładach

2020-01-15

W uczeniu maszynowym często wykonujemy operacje na macierzach (wektor to też przykład macierzy, tylko że jeden z wymiarów wynosi 1). Cchcemy takie operacje wykonywać, gdzie tylko się da przy pomocy funkcji z modułu numpy, bo tak jest efektywniej! Matematyka jest bezlitosna. Istnieją pewne określone reguły, określające warunki kiedy na macierzach można wykonywać operacje: aby dodać […]

Python: Debugowanie graficzne w Jupyter Notebook

2020-01-07

We wpisie https://www.mobilo24.eu/python-debugger-…k-postac-znakowa/ pokazywałem w jaki sposób debugować kod w Jupyter Notebook z wykorzystaniem starego znakowego debugera pdb. Teraz pora na bardziej klikalne rozwiazanie. Zaczynamy od zainstalowania pakietu pixiedust. W tym celu w anaconda prompt wykonaj polecenie:

Teraz już w Jupyter Notebook należy załadować moduł odpowiedzialny za debugowanie:

Kiedy chcesz rozpocząć debugowanie kodu dodaj do […]

Python: Dynamiczne tworzenie zmiennych w kodzie

2020-01-07

W Pythonie występuje funkcja globals(), która zwraca tablicę przechowującą wszystkie zmienne sesji. Kiedy chcesz utworzyć nową zmienną, możesz po prostu dodać nowy element do tej listy

Tutaj przechodzimy pętlą for przez kod 3 razy i tworzymy zmienne o nazwach var_0, var_1 i var_2. Żeby się przekonać, że instrukcja wykorzystująca funkcję globals działa, wyświetlamy zmienne […]

Python – kiedy używać finally w try/except?

2019-12-21

Odpowiadając krótko – wtedy kiedy chcesz mieć pewność że jakieś instrukcje wykonają się NA PEWNO i ZAWSZE. Nawet w bardzo dziwnych i nietypowych sytuacjach. Zazwyczaj np. uważamy, że kod w funkcji po słowie return się nie wykona:

i rzeczywiście tak jest:

Ale kiedy popatrzysz na taki zwariowany kod:

i wywołasz go tak: […]

Python: Debugger w Jupyter Notebook – postać znakowa

2019-12-17

Programista bez debuggera, to jak mechanik bez klucza… to trzeba mieć! Ostatnio bardzo popularnym narzędziem do tworzenia skryptów w Pythonie jest Jupyter Notebook. Niestety domyślnie menu nie ma polecenia debug… o ile w pojedynczych komórkach po prostu wykonujesz mało skomplikowane polecenia, to ewentualne dodanie polecenia print powinno pomóc i rozwiązać problem. Co jednak zrobić jeżeli […]

Python: if w postaci jednej linijki nie działa z pass

2019-08-09

W Pythonie wyrażenie if można zapisać w postaci jednolinijkowca:

Jednak łatwo wpaść w pułapkę. Takie wyrażenie zadziała:

ale już takie nie:

Ale po kolei: price = 10 bonus = 1 bonus_granted = True A teraz odpowiadając na pytanie. Przypomnijmy, że Pythonie można mieć statement i expressions: statement – coś robi i niekoniecznie […]