Archiwum dla kategorii ‘SQL’

SQL: Błąd podczas uruchamiania joba: The module ‚SQLPS.psd1’ requires the following version of the .NET Framework: 3.5.

2017-07-02

Jednym z wymogów instalacyjnych wielu wersji SQL Server jest instalacja .NET Fraework 3.5. Z zasady instalacja nie uda się jeśli Framework nie jest zainstalowany, ale… coś dziwnego się stało. Na serwerze na którym SQL już działał od dłuższego czasu, ni z tego ni z owego pojawił się błąd podczas wykonywania job z SQL Agent: A […]

By Rafał Kraik in SQL

SQL: Kontrolowane uszkodzenie bazy danych

2017-06-15

W tym artykule możesz zobaczyć w jaki sposób można uszkodzić bazę danych, więc zgodnie z europejskimi zwyczajami: Uwaga! Wykonanie poniższych czynności może uszkodzić bazę danych! 🙂 Zacznij od utworzenia bazy danych: CREATE DATABASE CorruptDB GO USE CorruptDB GO CREATE TABLE TestData (ID INT, Text1 CHAR(10)) GO CREATE CLUSTERED INDEX IX_TestData_Clustered ON TestData(ID) GO INSERT INTO […]

By Rafał Kraik in SQL

SQL: SQL 2016 Business Intelligence

2017-05-28

Jakie komponenty należy zainstalować, aby rozpocząć pracę z komponentami SQL2016 Business inteligence takimi jak: Tworzenie projektów bazo-danowych Tworzenie raportów w SSRS Tworzenie kostek OLAP w SSAS Tworzenie pakietów SSIS? Oto króki przegląd potrzebnych pakietów: SQL Server 2016 – dostępna jest darmowa edycja Developer z możliwościami jak flagowa edycja Enterprise, ale nie może służyć do utrzymywania […]

By Rafał Kraik in SQL

Azure: zdalna zmiana rejestru w celu zmiany opcji połączeń zdalnych

2017-05-13

Utworzyłeś maszynę wirtualną na Azure. Próbujesz się do niej podłączyć przez pulpit zdalny, a tu niespodzianka: „The remote computer requires Network Level Authentication, which your computer does not supprt.” Żaden problem, maszyna jest testowa, więc wystarczy włączyć jedną opcję: Chodzi o  opcję [x] Allow connections only from computers running Remote Desktop with Network Level Authentication […]

By Rafał Kraik in Azure

SQL: Prawa wymagane przez usługi SQL (User Rights for SQL Server)

2017-05-11

Ponieważ często o tym zapominam, to: DB AG SSRS SSIS SSAS Logon as a Service X X X X X Increase a process working set         X Replace a process level token X X       Adjust memory quotas for a process X X     X Bypass traverse checking X […]

By Rafał Kraik in SQL

SQL: Defininiowanie linked server do Oracle

2017-02-21

Niby zdefiniowanie serwera zlinkowanego do Oracle nie powinno być trudne. Jest sporo tutoriali, które pokazują jak to zrobić. Kiedy jednak coś nie chce zadziałać – robi się ciekawie. Oto na co należy zwrócić uwagę: 1. Allow inprocess we właściwościach profilera zaznacz Allow inprocess. Ta zmiana wymaga niestety późniejszego wykonania restartu SQL 2. TNS_ADMIN Uruchom CMD, wpisz […]

By Rafał Kraik in SQL

SQL: sp_send_db_mail: usuwanie zbędnych elementów zapytania

2017-02-21

Kiedy wysyłasz wynik zapytania jako załącznik do maila korzystając z procedury sp_send_db_mail dzieją się dwie brzydkie rzeczy: do wygenerowanego pliku dołaczany jest tekst np 3 row(s) affected między nagłówkiem a danymi pojawia się kreska rozdzielająca te dwa elementy ———————————– Z pierwszym problemem dosyć łatwo sobie można poradzić. W przekazywanym parametrze @query zamiast samego zapytania, np.: […]

By Rafał Kraik in SQL