Archiwum dla kategorii ‘SQL’

SQL: Skrypt zmieniający i przywracający konfigurację

2021-08-13

Zaawansowane skrypty muszą czasami skorzystać z opcji zapisanych w tabeli sys.configurations. Te zmiany wykonuje się procedurą sp_configure. Co istotne, jeśli przed uruchomieniem skryptu jakaś opcja była wyłączona (lub włączona), to po zakończeniu tego skryptu ta opcja powinna być w tym samym nie zmienionym stanie. Oto propozycja takiego rozwiązania:

 

By Rafał Kraik in SQL

Azure: Dostępność maszyn wirtualnych (VM SLA)

2021-05-28

Jedną z popularniejszych usług w Azure są maszyny wirtualne (Virtual Machines – VM). Budując rozwiązanie dla klienta i wpasowując je w jego wymagania, określamy dostępność maszyny. Ten parametr jest wpisany w Service Level Agreement (SLA). Na maszynach wirtualnych mogą być oparte kolejne serwisy i zależnie od zdefiniowanej architektury, te serwisy mogą oferować lepsze SLA. Wejściowym […]

By Rafał Kraik in Azure

SQL: Management Studio – błąd podczas uruchamiania Activity Monitora: Access Denied HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED)) (mscorlib)

2021-05-16

Pełny komunikat z błędem prezentuje się następująco: TITLE: Microsoft SQL Server Management Studio —————————— The Activity Monitor is unable to execute queries against server XXXXXXXXXX Activity Monitor for this instance will be placed into a paused state. Use the context menu in the overview pane to resume the Activity Monitor. —————————— ADDITIONAL INFORMATION: Access is […]

By Rafał Kraik in SQL

SQL: AlwaysOn: Cloud witness: The client and server cannot communicate

2021-03-28

Podczas dodawania do quorum  świadka „Cloud Witness” dostałem błąd: An error was encountered while modifying the quorum settings. Your cluster quorum settings have not been changed. The client and server cannot communicate, because they do not possess a common algorithm. Dodajmy, że Always On był konfigurowany na Windows 2016. Przyczyną jest to, że Azure Storage […]

By Rafał Kraik in SQL

SQL: Uzyskanie adresu IP v4 serwera

2021-03-12

W pewnych przypadkach trzeba ustalić jaki adres IPv4 jest przypisany do serwera. Można oczywiście zajrzeć do widoku sys.dm_exec_connections Niestety ta metoda nie zadziała jeśli połączenie jest nawiązane przez Shared Memory, albo 127.0.0.1 albo (i to mój przypadek) przez IPv6, a tymczasem potrzebowałem IPv4. Na całe szczęście udało się znaleźć ciekawy pomysł z wykorzystaniem xm_cmdshell i […]

By Rafał Kraik in SQL

Azure: Uruchamianie skryptu powershell na maszynie witrualnej poprzez extension

2020-12-22

W artykule Azure: zdalna zmiana rejestru w celu zmiany opcji połączeń zdalnych opisałem, jak zmodyfikować rejestr maszyny wirtualnej znajdującej się w Azure, w celu odblokowania możliwości połączenia do tej maszyny z komputerów bez uwierzytelnienia klienta. Z czasem jednak, ta metoda delikatnie się zmieniła. Teraz nie można już załadować bezpośrednio pliku skryptu do uruchomienia, tylko trzeba […]

By Rafał Kraik in Azure

SQL – bląd przy restore TDP – Cannot load file or assembly

2020-12-22

Podczas odtwarzania bazy danych przy pomocy narzędzia Tivoli Data Protection pojawil się komunikat: Failed – Error: RC: 1914  ACO5422E Received the following from the MS SQL server: Could not load file or assembly ‚Microsoft.SqlServer.Smo, Version=12.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91’ or one of its dependencies. The system cannot find the file specified No dobrze, ale to jakiego pliku […]