Archiwum dla kategorii ‘SQL’

SQL: Filestream – dlaczego trzeba go włączyć dwa razy?

2018-03-12

Podczas konfiguracji FILESTREAM dwa razy wykonuje się podobne czynności: W SQL Configuration Manger, należy we właściwościach usługi SQL na karcie FILESTREAM wybrać jedną z dostępnych opcji: A następnie w SQL Management Studio wykonać polecenie SP_CONFIGURE zmieniając ‚filestream access level’ EXEC sp_configure ‚filestream access level’,2 GO RECONFIGURE GO Czy te dwa kroki się powielają? Czy można […]

By Rafał Kraik in SQL

SQL: Jak pracować z FileTable. Konfiguracja bazy, tworzenie tabeli

2018-03-12

FileTable to świetny pomysł na przechowywanie w bazie dokumentów (BLOB), które jednocześnie są dla użytkowników widoczne jako zwykłe pliki na systemie plików. Żeby FileTable (a ogólniej Filestream) mogły działać odpowiednio należy skonfigurować instancję. We właściwościach usługi SQL Server w SQL Server Configuration Manager należy ustawić FILESTREAM (patrz również tutaj) Konfigurację wykonujemy również w opcjach serwera: EXEC […]

By Rafał Kraik in SQL

SQL: Kolejność wykonywania transakcji

2018-03-11

Tym razem zajmę się kolejnością wykonywania transakcji. Przeanalizujmy taką sytuację: Transakcja A czyta rekord, ale po przeczytaniu rekordu pozostawia na nim lock (czyli np. transakcja pracuje w poziomie izolacji REPEATABLE READ) Transkacja B startuje po transakcji A, i zamierza zmodyfikować ten sam rekord Transakcja C startuje po transakcji B i zamierza przeczytać ten rekord Pytanie […]

By Rafał Kraik in SQL

SSRS: Dynamiczny connection string

2017-11-19

Kiedy chcesz aby raport dynamicznie łączył się do jednego lub innego źródła danych, które będzie zależało od parametru raportu to: Skorzystaj z data source wbudowanego w raport (nie można korzystać z Shared DataSource) Dodaj parametr, który wyświetli np. nazwy instancji SQL do których należy się łączyć Zadbaj o to aby struktury danych z jakich ma […]

By Rafał Kraik in SQL

Polecam – Skróty klawiaturowe w SSMS (pass.org)

2017-10-10
By Rafał Kraik in SQL

SQL: Jak sprawdzić edycję SSIS bez instalacji SQL Engine

2017-10-09

Prosto – trzeba zajrzeć do rejestru: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\Microsoft SQL Server\100\Tools\Setup\ 100 należy zamienić na numer odpowiedni do zainstalowanej wersji

By Rafał Kraik in SQL

SQL: Błędy po odtworzeniu bazy SSISDB

2017-10-02

Po odtworzeniu bazy danych SSISDB job kończył się błędem: ‚EXECUTE AS LOGIN’ failed for the requested login ‚##MS_SSISServerCleanupJobLogin##’.  The step failed. No cóż – po odtworzeniu jest to możliwe, więc może trzeba na nowo zmapować usera z loginem? USE SSISDB ALTER USER [##MS_SSISServerCleanupJobUser##] with LOGIN = [##MS_SSISServerCleanupJobLogin##] pełnego sukcesu jeszcze nie ma – ale zmienił […]

By Rafał Kraik in SQL