Archiwum dla kategorii ‘SQL’

PostgreSQL: Instalacja PGAdmin4

2022-07-03

PGAdmin4 to aplikacja webowa stworzona w Python-Flask pozwalajaca na prace z baza danych PostgreSQL w interfejsie graficznym. Oto jak zainstalowac PGAdmin4 na Ubuntu: Jak zwykle należy rozpocząć od aktualizacji: sudo apt update Teraz podłączamy repozytorium z PGAdmin4: curl https://www.pgadmin.org/static/packages_pgadmin_org.pub | sudo apt-key add sudo sh -c ‚echo „deb https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/$(lsb_release -cs) pgadmin4 main” > /etc/apt/sources.list.d/pgadmin4.list && […]

Azure: Znajdowanie subnetid

2022-07-03

W konfiguracji pewnego programu musiałem podać subnetid, ale w portalu Azure nie udało mi się tej informacji znaleźć. Jest id dla VNET, ale dla subnet widać już tylko dość praktyczne informacje, a subnetid, raczej taką nie jest. Po pierwsze wyświetliłem wszystkie informacje o podsieciach sieci:

Polecenie jak najbardziej zadziałało i wyświetliło to co trzeba, […]

By Rafał Kraik in Azure

PostgreSQL: pgBouncer: pooling mode i problemy z ustawieniami sesji

2022-06-09

Był sobie użytkownik. Ten użytkownik łączył się do swojej bazy danych w PostgreSQL korzystając z pgBouncera. Tyle dobrego mówi się o zarządzaniu połączeniami przez pgBouncera, że hohoho, więc użytkownik robił dobrze, że robił tak jak robił. Pojawił się jednak problem… czasami ni z tego ni z owego pojawiał się komunikat mówiący o tym, że zapytanie […]

Azure API: W jakich regionach jest dostępna usługa?

2022-04-29

Ta metoda zadziała, jeśli np. chcesz systematycznie sprawdzać dostępność wybranej usługi w różnych regionach. Można też wykorzystywać API do tworzenia obiektów, ale akurat w tym przypadku, powiedziałbym że są inne wygodniejsze metody. Trzeba mieć utworzone konto, dobrym wyborem jest service principal. Powinno wystarczyć polecenie w postaci

W zwróconym wyniku można odnaleźć: clientId, clientSecret, Będą […]

By Rafał Kraik in Azure

Azure: ustalenie minimalnych uprawnień wymaganych do pewnej czynności

2022-03-05

Zadanie z jakim się zmierzam, to ustalenie minimalnych uprawnień jakie powinien posiadać użytkownik, aby wykonać pewną czynność. W tym przypadku chodziło o budowanie specyficznej infrastruktury z wykorzystaniem skryptu Terraform, ale metoda sprawdzi się też w innych scenariuszach. Zacząłem od stworzenia service principal, bo w moim przypadku skrypt miał być uruchamiany na service principal. Gdyby miało […]

By Rafał Kraik in Azure

Azure: AzCli: Wybór subskrypcji z linii komend polenia az

2022-02-09

Gdy skrypt, który przygotowujesz musi pracować z róznymi tenantami i subskrypcjami przyda się wiedza na temat tego jak wybrać właściwą subskrypcję z linii komend. A robi się to tak: Logowanie poleceniem az do Azure:

Sprawdzenie „a gdzie to ja się właściwie zalogowałem”:

Identyfikator subskrypcji widać już właściwie powyżej w polu id. Wyświetlenie dostępnych […]

By Rafał Kraik in Azure

Azure: Sprawdzenie stanu subskrypcji sponsorowanej (Azure Pass)

2022-01-09

Jeśli znalazł się ktoś miły i zasponsorował Ci dostęp do subskrypcji Azure, wysyłając Ci tzw. Azure Pass, to możesz chcieć zweryfikować ile kasy zostało jeszcze w tej subskrypcji. Zrobisz to łatwo wchodząc na stronę: https://www.microsoftazuresponsorships.com/Usage Stronka pozwoli wybrać subskrypcję (jeśli jesteś naciągaczem i masz ich kilka), a potem na ładnym grafie pokaże jak bardzo jesteś […]

By Rafał Kraik in Azure