Archiwum dla kategorii ‘SQL’

Terraform: „Error parsing Resource ID {resourceid} ID was missing the `resourcegroup` element”

2023-08-14

Zdarza sie, że do terraformowej definicji trzeba zaimportować istniejące już na Azure obiektu. Służy do tego polecenie import: terraform import azurerm_recovery_services_vault.vault1 /subscriptions/XXX/resourcegroups/recovery-delme/providers/Microsoft.recoveryservices/vaults/recoservvault Co zrobić jeśli komenda zakończy się błędem? azurerm_recovery_services_vault.vault1: Importing from ID „/subscriptions/XXX/resourcegroups/recovery-delme/providers/Microsoft.recoveryservices/vaults/recoservvault”…data.azurerm_resource_group.example: Reading…data.azurerm_resource_group.example: Read complete after 0s [id=/subscriptions/XXX/resourceGroups/recovery-delme]╷│ Error: parsing „/subscriptions/XXX/resourcegroups/recovery-delme/providers/Microsoft.recoveryservices/vaults/recoservvault”: parsing segment „staticResourceGroups”: parsing the Vault ID: the segment at position 2 […]

By Rafał Kraik in Azure

Git – tworzenie nowego repozytorium na GitHub

2023-07-17

Załóżmy, że masz już lokalnie, na swoim komputerze pliki projektu, które chcesz umieścić w nowym repozytorium na GitHub. W takim przypadku propnuję rozpocząć od utworzenia nowego repozytorium na GitHub, co jest proste, bo to klikanie myszką. Teraz jednak chcielibyśmy do tego repozytorium wysłać lokalne pliki. Można to zrobić tak: 1. Przejdź do katalogu, w którym […]

By Rafał Kraik in SQL

Terraform: Błąd grpc: error while marshaling: string field contains invalid UTF-8

2023-06-10

Podczas wykonywania polecenia terraform apply pojawia się błąd grpc: error while marshaling: string field contains invalid UTF-8 Nie jest on jako tako związany z kodem, który aktualnie ma być aplikowany. Spróbuj zaktualizować wersję AZ CLI. Zrobisz to poleceniem az upgrade  

By Rafał Kraik in Azure

Linux: Raspberry: SSH – zmiana timeout

2023-05-08

Jeśli przy połączeniu do serwera dochodzi do timeout, to można pomyśleć o zmianie wartości ConnectionTimeout w pliku /etc/ssh/ssh_config. Otwórz ten plik edytorem, odszukaj linijki ConnectionTimeout, która domyślnie ma wartość 0 (i jest zakomentowana) i zmień jej wartość np. na wysokie 5m, np. tak: sudo vi /etc/ssh/ssh_config ConnectionTimeout  5m Następnie zrestartuj serwis SSH: sudo /etc/init.d/ssh restart […]

By Rafał Kraik in SQL

Windows: Powershell Remoting z uwierzytelnieniem HTTPS

2023-04-24

Powershell Remoting albo działa albo nie 🙂  Ewentualne problemy moga się wiązać z filtrowanym ruchem sieciowym ale też z samą konfiguracją usługi WinRM, bezpieczeństwem i uwierzytelnieniem. Jeśli komputery stoją w tej samej domenie, to wiele rzeczy będzie działać „od strzału” ale jeśli komputery nie są w domenie, to mogą być problemy. Dlatego zobaczmy, jak skonfigurować […]

PostgreSQL: PGAdmin: Zapomniane master password

2023-03-28

PG Admin daje możliwość zapisania haseł wykorzystywanych do połączenia się do serwerów PostgreSQL. Dzięki temu administrator nie musi ich wprowadzać za każdym razem na nowo. Czy to dobra praktyka, żeby najważniejsze hasła zapisać lokalnie na dysku (nawet w zaszyfrowanej postaci)? Powiedziałbym, że nie, ale się da…. Jeśli zapomnisz tego hasła do haseł (master password) to […]

By Rafał Kraik in SQL

Azure: Sprytny sposób na skryptowanie w Azure CLI i BASH

2022-11-15

Azure CLI uruchamiane z linii komend jest zdecydowanie prostsze niż wykonywanie tej samej czynności z poziomu PowerShell. No dobrze, może nie zawsze, ale zdarza się. Na przykład do utworzenia alertu, w przypadku PowerShella trzeba utworzyć kilka różnych obiektów programistycznych, które w końcu łączy się w całość. Nie jest to problem dla programisty, ale administrator może […]

By Rafał Kraik in Azure