Kursy

13-sty-2012

Najkorzystniejsze oferty rabatowe na: www.kursyonline24.eu

 • Klikając w poniższe linki możesz kupić kursy w promocyjnej cenie
 • Dostęp do kursu masz na zawsze – nie na miesiąc, dwa lub trzy tylko na zawsze!
 • Większość kursów zawiera oprócz materiałów video także ćwiczenia lub quizy
 • Możliwość zadawania pytań w sekcji Q&A
 • Bezproblemowy zwrot pieniędzy jeśli nie jesteś zadowolony z kursu (najlepsze warunki podczas zakupu przez przeglądarkę)
 • Tysiące zadowolonych studentów

Kurs Wprowadzenie do Azure – Egzamin AZ-900

 • Jak korzystać z Azure?
 • Jakie zalety i wady mają rozwiązania chmurowe i kiedy z nich korzystać?
 • Jak pracować z najpopularniejszymi usługami Azure?
 • Przegląd wyspecjalizowanych usług świadczonych w ramach Azure
 • Zasady wyznaczania dostępności (SLA), rozliczeń w ramach subskrypcji i korzystania z pomocy technicznej
 • Kurs zgodny z sylabusem

Kurs Pytania przed egzaminem AZ-900 lub rozmową kwalifikacyjną

 • Przegląd tematyki egzaminu
 • Pytania na tematy ogólne o chmurze, bezpieczeństwie, zasobach, narzędziach
 • Obszerne objaśnienie prawidłowych odpowiedzi wraz z linkami do dokumentacji
 • Idealny na powtórkę przed egzaminem
 • Pomaga wykryć obszary wymagające dalszej poprawy
 • Kurs zgodny z sylabusem

Administrator Azure – Identity (egzamin AZ-104 AZ-300)

 • Wprowadzenie do Entra ID (Azure Active Directory)
 • Rodzaje tożsamości w Azure
 • Użytkownicy, goście, grupy, grupy dynamiczne, uprawnienia RBAC
 • Zarządzanie w skali: Resource Group, Subscription, Management Group, Policy, Initiative
 • Konfiguracja Password Selfservice, Conditional Access i Multifactor Authentication
 • W zakresie Identity i Governance, kurs przygotowuje do egzaminu AZ-103/AZ-104/AZ-300

Administrator Azure – Storage (egzamin AZ-104 AZ-300)

 • Opcje konfiguracyjne kluczowej usługi Azure, jaką jest storage
 • Statyczna strona webowa jako Azure Blob
 • Udostępnianie plików z SMB poprzez Azure Files
 • Konfiguracja replikacji
 • Synchronizacja danych z on-premises z Azure
 • W zakresie Storage, kurs przygotowuje do egzaminu AZ-103/AZ-104/AZ-300

Azure – Relacyjne bazy danych – DP-300

 • Bazy danych w Azure
 • SQL jako IaaS, PaaS
 • Bezpieczeństwo baz danych w chmurze
 • Rozwiązywanie problemów z bazą danych
 • Wysoka dostępność danych
 • Monitoring i wydajność baz danych
 • Automatyzacja baz danych
 • Tylko praktyka – laboratoria egzaminu DP-300 z obszernym komentarzem

DevOps – Terraform – IaC na Azure

 • Instalacja Terraform, narzędzi i środowiska developerskiego
 • Definicje pozwalające na tworzenie zasobów w Azure
 • Definiowanie zależności międz obiektami
 • Dynamiczne generowanie definicji obiektów
 • Tworzenie zasobów w skali
 • Aspekty wydajności i bezpieczeństwa
 • Zaawansowana konfiguracja Terraforma
 • Do kursu dołączony PDF z notatką z lekcji, zadaniami i rozwiązaniami zadań
Kurs SQL Server wprowadzenie instalacja i narzędzia

Kurs Wrowadzenie do SQL Server

 • Szybki start dla zupełnie zielonych z SQL
 • Jak zainstalować SQL i przykładową bazę AdventureWorks
 • Jak pracować z SQL Server Management Studio i SQL Configuration Manager
 • Wprowadzenie do relacyjnego modelu baz danych
 • Bazy systemowe i ich znaczenie
 • SQL Azure
 • Cykl przygotowujący do egzaminu 70-461

Kurs SQL Server #2. Budowanie zapytań

 • Dla początkujących programistów, administratorów, użytkowników
 • Najważniejsze konstrukcje SQL (SELECT, WHERE, ORDER BY, CASE, TOP, DISTINCT)
 • Typy danych i funkcje z nimi związane, NULL, konwersje typów
 • GROUP BY, HAVING, ROLLUP, CUBE, GROUPING SETS
 • JOIN, podzapytania, UNION
 • Tradycyjny SQL do zastosowań raportowych
 • Cykl przygotowujący do egzaminu 70-461

Kurs SQL Server #3. Programowanie, typy zaawansowane, XML

 • Dla programistów, analityków, administratorów,
 • Programowanie: zmienne: deklarowanie, typy zmiennych, przypisywanie wartości
 • Typy specjalistyczne jak: ROWVERSION, UNIQUEIDENTIFIER,
 • Typ hierarchiczny. Indeks
 • Typ geometryczny i geograficzny, indeksy
 • Typ XML, funkcje analizujące XML, eksport do XML, indeksy XML
 • Cykl przygotowujący do egzaminu 70-461

Kurs SQL Server #4. Modyfikacja danych, transakcje, obsługa błędów

 • Dla programistów, administratorów, kandydatów na egzaminy Microsoft
 • Szczegółowe omówienie INSERT, UPDATE, DELETE
 • Co to jest transakcja
 • Jakie locki są zakładane podczas transakcji
 • Transaction Isolation Level
 • Obsługa błędów z uwzględnieniem transakcji
 • Cykl przygotowujący do egzaminu 70-461

Kurs SQL Server #5. Procedury, triggery i funkcje

 • Dla programistów, administratorów, kandydatów na egzaminy Microsoft
 • Programowanie procedur składowanych, kiedy z nich korzystać, dobre i złe praktyki, częste błędy
 • Tworzenie triggerów, scenariusze bardziej i mniej typowych zastosowań triggerów
 • Funkcje SQL, typowe zastosowania, wydajność i ryzyka związane z wykorzystaniem funkcji
 • Korzystanie z transakcji w procedurach, aktualizacje widoków, odszyfrowanie zaszyfrowanej procedury
 • Parametryzacja procedur i funkcji, różne składnie poleceń
 • Cykl przygotowujący do egzaminu 70-461

Kurs SQL Server Reporting Services. Tworzenie raportów w SSRS. 

 • Dla analityków, power-user, programistów, administratorów,
 • Tworzenie raportów z wykorzystaniem kreatora oraz manualnie
 • Definiowanie DataSource i DataSet,
 • Formatowanie raportu i dodawanie elementów interaktywnych
 • Dodawanie do raportów parametrów, parametry pobierane dynamicznie z bazy danych, parametry hierarchiczne
 • Przekazywanie parametrów między raportami
 • Umieszczanie na raporcie elementów graficznych
 • Przygotowanie raportu do publikacji lub wydruku
 Kurs SQL dla początkujących PostgreSQL

Kurs Język SQL dla początkujących – PostgreSQL (kurs z podręcznikiem) 

 • Instalacja bazy danych, odtworzenie przykładowych danych,
 • Praca z pgAdmin – narzędziem pracy administratora
 • Wprowadzenie do relacyjnych baz danych
 • Praca z poleceniem SELECT: filtrowanie, sortowanie, obliczenia, optymalizacja, konwersje danych
 • Agregacja danych
 • Łączenie danych z wielu tabel
 • Modyfikacja danych
 • Tworzenie obiektów w bazie danych: tabele, widoki
 Kurs PostgreSQL - projektowanie baz danych

Kurs PostgreSQL – projektowanie baz danych (kurs z podręcznikiem)

 • Rola architekta/projektanta bazy danych
 • Tworzenie tabel
 • Dobór typów kolumn
 • Constraints: Primary Key, Foreign Key, Check, Not Null, Default
 • Sequence, View, Indeksy
 • Procedury i funkcje języka SQL i PL/PGSQL
 • Triggery i ich zastosowanie
 • Refaktoryzacja i uzyskiwanie metadanych
 Python i Redis NoSQL - dla Dev i Ops - od podstaw

Python i Redis NoSQL – dla Dev i Ops – od podstaw (kurs z podręcznikiem)

 • Przygotowanie do instalacji i instalacja Redis
 • Konfiguracja Redis
 • Kopie zapasowe bazy Redis
 • Nadawanie uprawnień w bazie Redis
 • Połączenie do Redis z Pythona
 • Wykorzystanie specyficznych cech Redisa w aplikacjach Python
 • Natywne funkcjonalności Redis w Pythonie
 • Podręcznik z notatkami, zadaniami i rozwiązaniami zadań

Kurs Data Science: Język R dla początkujących 

 • Dla analityków, power-user, programistów, administratorów,
 • Instalacja R, R Studio
 • Praca z wektorami, macierzami, listami, data frame
 • Import i export danych
 • Korzystanie z funkcji operujących na danych
 • Praca z wieloma źródłami danych
 • Grupowanie, agregacje, sortowanie, filtrowanie danych
 • Wizualizacja danych

Kurs PowerShell dla administratorów Windows

 • Nauka PowerShell dla początkujących, od podstaw i po polsku
 • Podstawowe cmd-lety, składnia
 • Łączenie poleceń w potoki
 • Praca z WMI, CIM, rejestrem, harmonogramem zadań
 • Elementy programistyczne
 • Budowanie funkcji i modułów, korzystanie z modułów
 • Wykorzystanie remotingu

Kurs Python dla początkujących

 • Nauka Python dla początkujących, od podstaw i po polsku
 • Instalacja Pythona i narzędzi edytorskich
 • Praca ze zmiennymi, typami, funkcjami
 • Wyrażenia warunkowe i pętle
 • Wejście i wyjście: odczyt danych od użytkownika, praca z plikami
 • Korzystanie z modułów
 • Ciekawe przykłady i zadania do samodzielnego rozwiązania

Kurs Python dla średnio zaawansowanych

 • Nauka Python dla tych, co Pythona trochę już znają
 • Typy i konwersje typów od podszewki
 • Sztuczki z funkcjami i dekoratory
 • Klasy, instancje – od A do Z
 • Obsługa błędów i własne wyjątki
 • Iteratory, generatory, context manager
 • Ciekawe przykłady i zadania do samodzielnego rozwiązania

Kurs Analiza danych w Python i PANDAS

 • Instalacja pakietów wymaganych do analizy danych
 • Na czym polega analiza danych
 • Przegląd modułu PANDAS
 • Kolumna czyli DataSeries
 • Arkusz czyli DataFrame
 • Grupowanie, tabele przestawne, agregacja, multiindex, łączenie danych
 • Export i import danych, modyfikacja danych
 • Wprowadzenie do wykresów

Data Science: Statystyka w Pythonie

 • Wprowadzenie do statystyki i wyjaśnienie podstawowych pojęć, typowe miary statystyczne
 • Kod w Pythonie ilustrujący prezentowane pojęcia
 • Dobór wykresu do typu prezentowanych danych
 • Wyszukiwanie wartości odstających
 • Central Limit Theorem – Centralne Twierdzenie Graniczne
 • Przedziały pewności i istotność statystyczna
 • Testowanie hipotez
 • Podręcznik z notatkami, zadaniami i rozwiązaniami zadań

Kurs Uczenie maszynowe w Pythonie. Wprowadzenie, perceptron, regresja

 • Wprowadzenie do terminologii machine learning
 • Etapy pracy podczas uczenia maszynowego
 • Perceptron – od modelu biologicznego przez matematyczny do implementacji
 • Przygotowanie danych do analizy: oczyszczanie, standaryzacja
 • Regresja liniowa, RANSAC, Lasso, Ridge, ElasticNet
 • Ocena jakości modelu
 • Wykrywanie wartości odstających
 • Video, quizy, zadania i rozwiązania

Struktury danych i algorytmy w Pythonie, które trzeba znać (kurs z podręcznikiem)

 • Popularne struktury danych, ich zalety i wady
 • Listy jedno- i dwu- kierunkowe, kolejki, stosy
 • Algorytmy sortujące
 • Algorytmy wyszukujące
 • Algorytmy szukające wzorca
 • Techniki przyśpieszania programu
 • Złożoność obliczeniowa i porównanie działania algorytmów
 • Video, quizy, zadania i rozwiązania w podręczniku PDF

Grafy w Pythonie dla początkująchych (kurs z podręcznikiem)

 • Wprowadzenie do grafów
 • Grafy skierowane i nieskierowane, cechy grafów
 • Szukanie ścieżki
 • Szukanie najkrótszej ścieżki
 • Wyszukiwanie wartości w grafie
 • Grafy dwudzielne, kliki, kolorowanie grafu
 • Binary Search Tree
 • Drzewa, równoważenie drzewa
 • Program do rozwiązywania SUDOKU i labiryntów
 • Video, quizy, zadania i rozwiązania w podręczniku PDF

Kurs Python i Flask – tworzenie aplikacji webowych (z podręcznikiem)

 • Tworzenie aplikacji webowej w Pythonie
 • Komunikacja klient-serwer dla aplikacji webowych
 • Budowanie interfejsu: szablony Jinja, CSS, Bootstrap
 • Praca z bazą danych w wydaniu tradycyjnym i SQLAlchemy
 • Generowanie i przetwarzanie danych formularzy z wykorzystniem Flask-WTForms
 • Sesja użytkownika, logowanie i wylogowanie
 • Podręcznik kursowy
 • Ciekawe przykłady i zadania do samodzielnego rozwiązania

Kurs Linux – linia komend dla początkujących

 • Szybka instalacja Linux, praca z edytorami w tym z vi/vim
 • Operacje na plikach, uprawnienia, standardowe wejście i wyjście
 • Użytkownicy, grupy użytkowników, pliki konfiguracyjne
 • Zmienne, wyszukiwanie poleceń, obliczenia w shellu
 • Praca z plikami tekstowymi i interakcja z użytkownikiem
 • Praca z systemem plików, pakowanie i kompresja plików
 • Polecenia użytkowe i przydatne w tworzeniu skryptów
 • Zarządzanie procesami

Kurs Administrator Linux – Instalacja i konfiguracja

 • Instalacja Linuxa
 • Konfiguracja ustawień sieciowych
 • Konfiguracja usług z wykorzystaniem systemd
 • Konfiguracja i zarządzanie dyskami
 • Boot-owanie systemu i konfiguracja GRUB

Kurs Administrator Linux – Skryptowanie w BASH (kurs z podręcznikiem PDF)

 • Wprowadzenie do skryptowania
 • Konfiguracja środowiska
 • Działanie programu w linii komend: wejście, wyjście
 • Testowanie warunków – instrukcja test i if
 • Pętle w skryptach
 • Argumenty i skrypty
 • Funkcje w BASH
 • Budowanie modułów

Kurs MS Excel Tips & Tricks

 • Triki związane z codzienną pracą
 • Triki dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych
 • Triki z formatowaniem i kłopotliwymi typami danych
 • Triki w drukowaniu arkuszy
 • Triki przydatne gdy trzeba porównać ze sobą kilka arkuszy
 • Zrób cuda z dodatkami do Excela!
 • Triki z wykresami oraz najnowsze typy wykresów!
 • Makra czyli trick sam w sobie!

Course Sybase 16/SAP ASE – installation and configuration

 • Przygotowanie maszyny wirtualnej do instalacji Sybase
 • Instalacja Linux
 • Wymagania systemowe do instalacji Sybase
 • Instalacja Sybase 16
 • Uruchamianie i zatrzymywanie Sybase
 • Konfiguracja po instalacji Sybase: automatyczne uruchamianie, konfiguracja interfejsu sieciowego
 • Pliki konfiguracyjne, skrypty, binaria i errorlog
 • Konfigurowanie Sybase
udemy_academy_for_you_transparent

Najważniejsze informacje o szkoleniach Udemy

 • Life time access – dostęp na zawsze, nie na 3 miesiące lub rok
 • Możliwość uruchomienia kursu na przeglądarce lub urządzeniach mobilnych: iPad, iPhone, Android
 • Możliwość pracy offline (na urządzeniu mobilnym)
 • Kursowe forum
 • Możliwość kontaktu z trenerem

udemy_horizontalPhone_sql_landscape