Archiwum za miesiąc 2011-02

Outlook:Informacje o kontaktach nie pojawiają się w książce adresowej

2011-02-28

Z niewiadomych przyczyn w Outlooku zniknęły wpisy z książki adresowej! Co ciekawe w kontaktach są, brak ich w ksiązce adresowej, co za tym idąc pisząc maila, nie można ich wybrać z listy!

Windows 7: Nie można nawiązać połączenia z usługą systemu Windows (nie może połączyć z usługą powiadamiania )

2011-02-28

Po uruchomieniu systemu Windows 7 (ale podobno również Vista) po zalogowaniu się na koncie administratora można zobaczyć dymek w obszarze powiadamiania: Nie można nawiązać połączenia z usługą systemu Windows System Windows nie może połączyć z usługą powiadamiania o zdarzeniach systemowych. Uniemożliwia to logowanie się do systemu zwykłym użytkownikom. Jako użytkownik administracyjny możesz przejrzeć szczegółowe informacje […]

C# Numer partycji i dysku dla litery dysku

2011-02-28

Trzeba odnaleźć numer partycji i numer dysku dla znanej litery dyskowej. Bywa tak, że jeżeli na komputerze zainstalowanych jest kilka Windowsów, to każdy z nich twierdzi, że używa dysku C:, chociaż tak na prawdę oznaczenie literowe C: przyznaje różnym partycjom dyskowym. Poniżej fragment kodu ze strony http://bytes.com/topic/net/answers/509395-how-get-hard-disk-number-drive-letter , który pozwala wyświelić dane o partycjach i dyskach:

Zmiana hasła dla użytkownika bazy danych MySQL z wykorzystaniem OLD_PASSWORD

2011-02-28

Z wersji MySQL 4 do wersji MySQL 5 zmianie uległ sposób działania funkcji password. Jeżeli więc zmieniasz wersję bazy danych z 4 na 5 lub zmuszony jestes do pracy ze starymi hasłami możesz użyć specjalnej funkcji o nazwie OLD_PASSWORD.

MySQL – baza danych z polskimi znakami

2011-02-28

Producent oprogramowania zażyczył sobie, aby baza danych mySQL pracowała z kodowaniem znaków cp1250. Polecenie zakładające bazę danych pracującą domyślnie z zestawem znaków w CP 1250 wygląda następująco: CREATE DATABASE faktury DEFAULT CHARACTER SET cp1250;

Jak przekazać tabelę jako parametr do funkcji lub procedury SQL?

2011-02-20

Może się zdarzyć, że procedura składowana ma pracować na danych znajdujących się w zmiennej będącej tabelą. Taką tabelę można przekazać do funkcji UDF lub  procedury składowanej jako parametr. Najpierw utworzymy specjalny TYP. Ten typ definiuje zmienne typu TABLE. Potem deklarujemy zmienną tego typu i już można wstawiać do niej rekordy i wyświetlać je: CREATE TYPE […]

By Rafał Kraik in SQL

Jaka jest różnica między SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED a Query Hint NOLOCK?

2011-02-20

Na poziomie połączenia z serwerem SQL można zadeklarować tzw. Transaction Isolation Level. Zależnie od wybranego poziomu transakcje dokonują blokad przy odczycie rekordów lub nie i czytając uwzględniają albo ignorują inne nałożone na rekordy blokady. Najsłabszym poziomem izolacji transakcji jest READ UNCOMMITTED. Jeżeli w swoim skrypcie na początku zapiszesz: SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED; GO […]

By Rafał Kraik in SQL