Archiwum za miesiąc 2023-08

Terraform: „Error parsing Resource ID {resourceid} ID was missing the `resourcegroup` element”

2023-08-14

Zdarza sie, że do terraformowej definicji trzeba zaimportować istniejące już na Azure obiektu. Służy do tego polecenie import: terraform import azurerm_recovery_services_vault.vault1 /subscriptions/XXX/resourcegroups/recovery-delme/providers/Microsoft.recoveryservices/vaults/recoservvault Co zrobić jeśli komenda zakończy się błędem? azurerm_recovery_services_vault.vault1: Importing from ID „/subscriptions/XXX/resourcegroups/recovery-delme/providers/Microsoft.recoveryservices/vaults/recoservvault”…data.azurerm_resource_group.example: Reading…data.azurerm_resource_group.example: Read complete after 0s [id=/subscriptions/XXX/resourceGroups/recovery-delme]╷│ Error: parsing „/subscriptions/XXX/resourcegroups/recovery-delme/providers/Microsoft.recoveryservices/vaults/recoservvault”: parsing segment „staticResourceGroups”: parsing the Vault ID: the segment at position 2 […]

By Rafał Kraik in Azure