PowerShell i IIS 18: Monitorowanie zdarzeń IIS

1-lis-2016

Ważniejsze zdarzenia z pracy IIS są odnotowywane w dzienniku zdarzeń. Pozwala to na analizę aktywności usługi i wykrywanie przyczyn ewentualnych awarii lub gorszej wydajności serwera. Poniżej widać wydane przez administratora polecenie Restart-WebAppPool a następnie odczyt kilku ostatnich zdarzeń z dziennika systemowego.

iis181

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik