Archiwum dla kategorii ‘Programowanie c#’

C# Visual Studio 2015 Community i Setup Project (Install Shield Limited Edition)

2015-12-12

Brzydkiego psikusa zrobili programistom na spółkę Microsoft i Flexera Software. Drobni programiści, a nawet i niewielkie firmy mogły w 2013 roku skorzystać z Visual Studia w edycji Community. Było to faktycznie wielkie ułatwienie dla programistów, bo za darmo otrzymywali oni znakomite środowisko programistyczne. Nie ma co ukrywać – Microsoft też miał w tym swój interes, […]

C#: Błąd: Error 1923. Service could not be installed. Verify that you have sufficient privileges to install system services

2015-08-18

Jak to!? Ja administrator nie mogę zainstalować usługi! Cóż, w moim przypadku chodziło o to, że ta usługa… już istniała. Jeśli chcesz taką usługę odinstalować posłuż się poleceniem: sc delete <nazwa_usługi>

Problem z datą podczas wywoływania zapytań WMI

2014-12-23

Aplikacja .NET C# powinna przeczytać i wyfiltrować zdarzenia z EventLog systemu lokalnego i zdalnego. Pomysł prosty, może można lepiej, ale składam zapytanie WMI, które następnie jest uruchamiane przez System.Management.ManagementObjectSearcher. Wygląda to mniej więcej tak (daty i inne wartości filtra zostawiam celowo „na sztywno”): scope = new ManagementScope(„\\\\”+serverName+”\\root\\cimv2”); scope.Connect(); query = „Select * from Win32_NTLogEvent Where Logfile […]

Wyrażenia regularne – bardzo krótki przewodnik

2014-09-17

Kiedy musisz przeszukiwać teksty, dopasowywać je do maski, szybko okaże się, że metaznaki * i ? znane chociażby jako symbole jednoznaczne rozumiane przez system operacyjny podczas operacji na plikach nie są wystarczające. I wtedy z pomocą przychodzą wyrażenia regularne, a wraz z nimi dziesiątki i setki zupełnie nowych problemów…. Najprostsze wyrażenie regularne to – dokładnie […]

Skrót klawiaturowy View.Code w Visual Studio 2013 gdy F7 nie działa

2014-01-11

Jestem przyzwyczajony z wcześniejszych wersji Visual Studio, że przyprzejściu od formularza do kodu lub od kodu do formularza mogłem posługiwać się skrótem klawiaturowym F7 lub Shift F7. W Visual studio 2013 F7 nie działa, a właściwie działa, tylko ma inną funkcję – „Build Solution”. Żeby zmienić działanie na przełączanie się z View Designer do View […]

c#: Pobranie do DataSet wyniku procedury składowanej

2013-12-19

Kawałek kodu, który uruchomi procedurę składowana na SQL i pobierze zwróconą przez nią tabelkę: SqlConnection sqlConnection = new SqlConnection(strConnectionString); SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand(„sys.xp_fixeddrives”); sqlCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure; sqlCommand.Connection = sqlConnection; SqlDataAdapter dataAdapter = new SqlDataAdapter(sqlCommand); DataSet ds = new DataSet(); try { dataAdapter.Fill(ds, „drives”); //do something – here loading data from table drives to list […]

C# Jaka metoda wywołała bieżącą metodę?

2013-11-03

Jeżeli potrzebujesz dowiedzieć się, jaka metoda wywołała bieżącą metodę posłuż się poniższym kodem: using System.Diagnostics; private void Logger() { StackFrame stackFrame = new StackFrame(1); string parentMethodName=stackFrame.GetMethod().Name; MessageBox.Show(parentMethodName); }