Archiwum dla kategorii ‘Linuxy’

Linux Fedora Workstation: Uruchomienie systemu w trybie znakowym

2018-11-25

Na systemie jest zainstalowany Linux Fedora Workstation w trybie graficznym. Z jakiegoś powodu uruchamianie grafiki zawodzi, ale śmiało można zostać przy systemie z wyłącznie interfejsem tekstowym. Jak zmienić domyślny sposób uruchamiania systemu, kiedy nie można się zalogować do interfejsu graficznego? Podczas uruchamiania powinieneś zobaczyć menu:   naciśnij e. Powinieneś zobaczyć okienko jak poniżej. Musisz dopisać „3” […]

Linux: Fedora: Open a port on firewall

2017-05-24

Na początku należy sprawdzić, jakie zony są zdefiniowane w firewall. Na świeżo zainstalowanym systemie domyślnie jest to FedoraServer, ale lepiej sprawdzić: firewall-cmd –get-active-zones Żeby otworzyć port tcp 5000 wykonaj: firewall-cmd -permanent –zone=FedoraServer –add-port=5000/tcp Żeby wylistować definicje zapisane w strefie FedoraServer wykonaj: firewall-cmd –zone=FedoraServer –listall Żeby port rzeczywiście został otwarty wykonaj restart firewalla: systemctl restart firewalld.service

Linux Fedora 23: Automatyczne uruchamianie usług przy starcie systemu

2017-02-19

Dawno dawno temu kiedy chciałeś uruchomić usługę w systemie Linux dodawałeś plik o nazwie S<XY><Name> oraz K<XY>Name w katalogu /etc/init.d a potem w folderach /etc/rc[12345].d tworzyłeś link do odpowiednich plików. Pliki S* były uruchamiane podczas przechodzenia systemu do danego, określonego przez numer katalogu tzw. run-level, w celu uruchomienia usługi a pliki K miały za zadanie […]

Linux: Zmiana adresu IP na statyczny

2016-08-21

Niby prosta czynność, ale jeśli nie wykonujesz jej zbyt często… Linux Fedora 22: Serwery zazwyczaj korzystają ze statycznych adresów IP. W aktualnej konfiguracji serwera adres był przyznawany przez DHCP. Jest to o tyle niewygodne, że przełączając się między różnymi sieciami, bądź wykonując restarty maszyny (o ile serwer DHCP nie przyznaje adresów w oparciu o MAC) […]

Linux: Fedora Core 23: Jak wyłączyć protokół IPv6

2016-03-10

Koniec końców musiało się to stać. Trafiłem na aplikację, która łączy się do serwera z wykorzystaniem protokołu IPv6, z tym tylko, że serwer takiego połączenia nie akceptuje. Konkretnie mam tutaj na myśli serwer Sybase ASE, dla którego klientem jest jest instalator Job Schedulera (srvbuild). Podczas instalacji Job Schedulera dostawałem komunikat o błędzie: jst_svr_update_statistics: 100% complete. […]

Linux: Jaki mam adres IP

2016-03-08

Prosta rzecz, a nie wiedziałem. Jak sprawdzić jaki mam adres ip, czyli taki odpowiednik ipconfig z Windows: ip addr show [sybase@localhost log]$ ip addr show 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default     link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00     inet 127.0.0.1/8 scope host lo        valid_lft forever preferred_lft forever     inet6 ::1/128 […]

Linux: błąd /lib/ld-linux.so.2: bad ELF interpreter: No such file or directory

2015-11-04

W moim przypadku błąd pojawiał się po uruchomieniu innej komendy na Fedorze. W celu rozwiązania problemu należało zainstalować glibc.i686 Zacząłem od znanej mi komendy: yum install glibc.i686 Ale niestety – za wiele się zmieniło od czasu kiedy ostatnio się goniłem z pingwinami…. Teraz robi się to poleceniem: dnf install glibc.i686 Jak to na Linuxie, pościągało […]