Archiwum za miesiąc 2020-09

Python: expression vs statement

2020-09-30

Podstawowa różnica między statement, a expression bierze sie z definicji tych obiektów: – statement – coś robi i niekoniecznie cokolwiek zwraca. Przykładem statement jest pass i przypisanie wartości do zmiennych – expression – to jest jedna lub więcej instrukcji, które coś zwracają. Przykładem expression jest np dowolny napis, dowolne obliczenie, ale też np. polecenie print […]

PowerShell: ScheduledJob się nie wykonuje. Brak błędów

2020-09-20

Dziwna sprawa. W PowerShellu utworzony ScheduledTask nie uruchamia się. PowerShell go widzi, ale nie wiadomo, co powoduje, że zaplanowane zadania nie startują. Oto kod tworzący taki przykładowy job:

Dokładniejsza analiza logu harmonogramu zadań wskazała, że przyczyną jest brak uprawnień. Dziwne, bo polecenia uruchamiał lokalny administrator. Niestety konto tego administratora pochodziło z Azure AD. Ponieważ […]

SSRS: Interaktywne sortowanie kolumny

2020-09-01

W raporcie tworzonym w SSRS można zezwolić użytkownikowi na wykonywanie dowolnego sortowania wg wybranej kolumny. Kolumna ta nie musi pochodzić bezpośrednio z bazy danych – może powstawać jakkolwiek w data set. W tym celu wystarczy tylko odpowiednio zmienić właściwości kolumny:

By Rafał Kraik in SSRS