Archiwum dla kategorii ‘Azure’

Terraform: Index value required

2024-04-11

Operacje na terraform state to coś, czego raczej należy unikać, ale czasami coś tam trzeba zadziałać… Polecenie terraform state list zwraca listę wszystkich zasobów którymi zarządza Terraform. Na tej liście w moim przypadku pojawił sie taki oto wpis: module.net_conf.azurerm_private_endpoint.private_endpoint[„update_key”] Ten oto wpis trzeba było usunąć. Zwykle wystarcza do tego polecenie terraform state rm, po którym […]

By Rafał Kraik in Azure

Azure: Jak skopiować plik na blob storage container za pomocą AZ CLI?

2024-02-21

Zacznijmy od tego, że się trzeba zalogować. Można to zrobić na różne sposoby, ale powiedzmy, że wykonamy polecenie: az login i dokończymy logowanie w przeglądarce. Istotne jest, aby mieć odpowiednie uprawnienia. W przeciwnym razie dostaje się komunikat podobny do poniższego: You do not have the required permissions needed to perform this operation. Depending on your […]

By Rafał Kraik in Azure

Azure, powershell i SQL

2023-12-18

Technologie się mieszają… tutaj zobaczysz, jak w Azure SQL Database utworzyć konto użytkownika korzystając z PowerShella. Zaczynamy od doinstalowania modułu SQLPS pozwalającego na połączenie z poziomu PowerShell do bazy danych (https://learn.microsoft.com/en-us/sql/powershell/download-sql-server-ps-module?view=sql-server-ver16): Install-Module -Name SqlServer No to pora na połączenie się do subskrypcji: Connect-AzAccountSelect-AzSubscription -Subscription XXX Mój przypadek wymagał zdefiniowania zmiennych przez zmienne środowiskowe, ale śmiało […]

By Rafał Kraik in Azure

Terraform: auto-complete

2023-11-13

Domyślnie komendy i podkomendy dla terraforma trzeba znać, ale… można też pozwolić nauczyć się ich shellowi BASH (co dotyczy oczywiście tylko tych użytkowników, którzy pracują z BASHem). Wystarczy wpisać polecenie: terraform –install-autocomplete Po tej komendzie wymagany jest restart shell-a lub ponowne wczytanie profilu, a potem…. po wpisaniu komendy terraform można nacisnąć tabulator raz lub dwa […]

By Rafał Kraik in Azure

Azure: Logic App Standard – brak historii

2023-11-05

W Azure mamy dwa rodzaje logic apps: consumption i standard. Z zewnątrz oba wyglądają podobnie, bo i nazwa taka sama i sposób budowy aplikacji podobny, więc w czym problem? Otóż okazuje sie, że wewnętrzenie te dwa modele logic app to coś zupełnie innego. O ile consumption to rzeczywiście usługa serverless, już wstępnie skonfigurowana i z […]

By Rafał Kraik in Azure

Azure: Debug dla Logic App

2023-11-05

Debugowanie aplikacji, czy skryptu z wykorzystaniem lokalnie instalowanych narzędzi to … przyjemność. Co jednak zrobić jeśli zdebugować trzeba nieco dziwne Logic Apps? Oto propozycja.

By Rafał Kraik in Azure

Azure: VNET integration for Functions

2023-10-21

Funkcje, czyli z grubsza rzecz biorąc, główni reprezentanci linii serverless w Azure (FunctionApp i LogicApp) mogą łączyć się z siecią w trzech płaszczyznach: Integration subnet nigdy nie jest wykorzystywane do połączenia się do funkcji. Nawet jeśli do integration subnet podłączysz NSG z regułami inbound, to zostaną one zignorowane, bo ruch przychodzący po prostu nie działa. […]

By Rafał Kraik in Azure