Archiwum za miesiąc 2019-04

Windows Server: Cluster: Disk problem: Clear-ClusterDiskReservation

2019-04-27

Podczas przełączenia clustra windows 2016 stało się coś dziwnego. Wskutek z grubsze nieznanej przyczyny wypadł jeden z dysków. Sytuację udało się naprawić, cluster był już sprawny, ale jeden ze starych dysków clustra przestał być widoczny… diskpart widziamontowania pod literę dysku pojawiał się błąd: DISKPART> assign letter k There is no volume specified. Please select a […]

SQL: Uzyskiwanie nazwy instancji SQL w job SQL Agent

2019-04-25

Największą trudnością w automatyzowaniu administracji jest takie napisanie skryptu, które pozwoli uruchamiać dany skrypt w dowolnym środowisku bez modyfikacji. Tym razem napisałem skrypt w powershellu, który można uruchamiać w jobie SQL Agent. Jedno z zadań tego skryptu było podłączenie się do BIEŻĄCEJ instancji SQL i wykonanie update na tabeli. Po cichu założyłem sobie, że kiedy […]

SQL: Error 14274: Cannot add, update, or delete a job (or its steps or schedules) that originated from an MSX server

2019-04-24

A to ci dopiero! Mój skrypt powinien utworzyć job-y jeden po drugim. Szczerze mówiąc, poszczególne joby zostały wyklikane w interfejsie graficznym, a potem zeskryptowane i połączone w jeden duży skrypt. Poczas uruchamiania tego dużego skrptu pojawiał się błąd: Msg 14274, Level 16, State 1, Procedure msdb.dbo.sp_add_job, Line 132 Cannot add, update, or delete a job […]

By Rafał Kraik in SQL