Archiwum za miesiąc 2011-01

Co to jest za plik .vshost.exe powstający w katalogu debug podczas budowania projektu

2011-01-28

Jest to dodatek Microsoft pozalający na szybsze uruchamianie aplikacji podczas debuggowania. Jeżeli zamierzasz przeniseść aplikację na inny komputer ten plik nie jest potrzebny. Można wyłączyć budowanie tego pliku w chodząc w Project –> Properties –> Debug i odznaczając pole „Enable the Visual Studio hosting process”.

Prosty splash screen podczas uruchamiania aplikacji

2011-01-28

Jak to zrobić, aby aplikacja, która ma typowo batchowe zadanie jednak coś wyświetliła? Można do niej dodać Splash screen. Proponuję wbudować go w metodzie Main klasy Program. Po pierwsze przygouj efekttownie wyglądające okno Splash. Jest to zwykła forma okienkowa, zazwyczaj z obrazkiem, może ze skromnym tytułem.

Wbudowanie obrazka jako zasobu w aplikacji c#. Wyświetlenie obrazka w PictureBox.

2011-01-28

Przygotuj obrazek, a następnie: W menu Project wybierz Add Existing Item. Wskaż obrazek i kliknij Open aby porbać go do okienka Solution. kliknij prawym klawiszem myszy na obrazku i wybierz Properties. We właściwościach Build Action przestaw na  Embedded Resource możesz też zmienić namespace W klauzulach using zaimportuj System.Reflection i System.IO namespaces. Aby utworzyć nowy obrazek, wczytać go z wbudowanego […]

Jak oznaczyć aplikację w C# tak by uruchamiała się jako administrator (C# UAC i Elevated rights)

2011-01-28

Jeżeli na Windows 7 lub Vista aplikacja ma do wykonania systemowe zadanie to może wymagać podniesionych uprawnień (elevated rights). Aby aplikacji pisanej w Visual Studio 2008 wskazać, że musi się uruchamiać z podniesionymi uprawnieniami należy do projektu dodać plik manifestu. Plik dodajesz jako nowy obiekt w Solution Explorerze. Wybierasz więc Add –> New –> Application […]

Jak dodać do pliku PDF znak wodny?

2011-01-27

Pod adresem http://www.pdfill.com/pdf_tools_free.html znajduje się darmowy program pozwalający na wykonanie wielu czynności z plikami PDF. Te najważniejsze to Łączenie plików PDF Podział pliku PDF na kawałki lub zmiana kolejności stron w PDF Dodawanie nagłówka i stopki do PDF Dodanie znaku wodnego (obraz lub tekst) do PDF Konwersje z obrazu na PDF i odwrotnie

Jak zainstalować WordPress – przepis

2011-01-25

Krok po kroku jak instalowałem WordPressa. Tak to działa na pewnym moim serwerze. Na innych serwerach może  być inaczej….

Czy kontrolka Label może być Multiline?

2011-01-25

Haha, chociaż ta kontrolka nie ma przełącznika multiline, to jednak jeżeli przestawisz właściwość AutoSize na false, to kontrolka nie będzie już wysoka na jeden wiersz i będziesz mógł dowolnie zmienić jej rozmiar. Aby wyświetlić w tak sformatowanej kontrolce Label kilka linijek tekstu wpisz do niej tekst ze znakami nowej linii np: lblOpis.Text=”To pierwsza linijka tekstu” […]