Archiwum za miesiąc 2021-06

PostgreSQL: EDB: Włączanie profilera

2021-06-30

Aby skonfigurować Profilera w pierwszej kolejności należy zmodyfikować opcję shared_preload_libraries w postgresql.conf. Modyfikacja polega na dodaniu $libdir/sql-profiler,$libdir/index_advisor Niestety ta modyfikacja wymaga wykonania restartu serwera pg_ctl restart Po restarcie można skontrolować ustawienie z posiomu psql: edb=# select name, setting from pg_settings where name = 'shared_preload_libraries’; name | setting ————————–+———————————————————————————————- shared_preload_libraries | $libdir/dbms_pipe,$libdir/edb_gen,$libdir/dbms_aq,$libdir/sql-profiler,$libdir/index_advisor (1 rows) Kolejny krok, […]

PostgreSQL: Instalacja Enterprise DB Advanced Server

2021-06-13

Do instalacji PostgreSQL EDB na konkretnej wersji konkretnego systemu operacyjnego trzeba używać odpowiednich paczek instalacyjnych i uruchamiać je w odpowiedniej kolejności z dobrze dobranymi parametrami. To bywa kłopotliwe. Na szczęście EDB udostępnia stronę, na której wystarczy wybrać żądane parametry instalacji, a sam skrypt instalacyjny zostanie wygenerowany automatycznie. Np. tak wygląda instalacja na Red Hat 8: […]

PostgreSQL: column d.daticu does not exist

2021-06-13

Do wylistowania baz danych w clustrze PostgreSQL można użyć skrótowego polecenia \l Niestety,  od pewnego momentu uruchomienie tego polecenia kończy się błędem: postgres=# \l ERROR: column d.daticu does not exist LINE 6: d.daticu as „ICU”, ^ HINT: Perhaps you meant to reference the column „d.datacl”. Co się stało? Na serwerze wcześniej był zainstalowany PostgreSQL 13 […]

PostgreSQL: Klienckie zmienne środowiskowe

2021-06-13

Aby uruchamiając komendy korzystające albo administrujące postgresem, bez wpisywania długich komend z licznymi argumentami, można w środowisku zdefiniować kilka zmiennych środowiskowych. Ich wartości będą wykorzystywane podczas uruchamiania komend: PGDATA – ścieżka wskazująca na lokalizację katalogu data, np.: /var/lib/pgsql/13/data PGPORT – port, na którym nasłuchuje serwer, np. 5432 PGUSER – nazwa użytkownika, którą należy wykorzystywać, np.: postgres […]

Linux: Sprawdzanie jakie porty są otwarte

2021-06-13

Komenda lsof pozwala na wyświetlenie otwartych na systemie plików. Taka informacja przydaje się czasami. Np. kiedy chcesz odmontować system plików, ale jakiś proces otworzył plik w tym systemie plików i blokuje twoją operację. Ponieważ w Linuxie wszystko jest plikiem, to można sprawdzić, czy jakiś proces otworzył zasoby związane z siecią. Dlatego żeby sprawdzić na jakich […]

Linux: Błąd podczas instalacji: Errors during downloading metadata for repository 'epel-modular’: – Status code: 404

2021-06-13

Oto pełny komunikat błędu: [root@dbserv10 ~]# dnf -y install edb-as13-server edb-pem Updating Subscription Management repositories. Unable to read consumer identity This system is not registered to Red Hat Subscription Management. You can use subscription-manager to register. Extra Packages for Enterprise Linux Modular 8.2 140 kB/s | 70 kB 00:00 Errors during downloading metadata for repository […]

Linux: Bash: Wyszukiwanie pliku z dokładnością do godziny, minuty, sekundy

2021-06-06

Domyślne opcje polecenia find związane z szukaniem pliku po dacie modyfikacji pracują z wykorzystaniem okresów 24-godzinnych. Zazwyczaj to nie problem, bo np. usuwając stare pliki z katalogu /tmp można jako kryterium przyjąć „pliki starsze niż 30 dni”. To czy plik zmodyfikowany o 9:30 złapie się do usunięcia dzisiaj czy jutro nie ma żadnego znaczenia 🙂 […]