Archiwum za miesiąc 2013-03

Jak wykonać aktualizację drupala?

2013-03-29

Musiałem się z tym zmierzyć. Ta instrukcja zadziałała najlepiej! To tyle jeśli chodzi o pomoc doraźna, ale z innej strony patrząc dobrze mieć pod ręką kilka książek do poczytania… Drupal 7 Wprowadzenie Drupal – Poznaj go z każdej strony Drupal 7 od podstaw Drupal 7 w praktyce

C# ASP.NET Otwarcie nowego okna przeglądarki po kliknięciu przycisku

2013-03-21

Niekiedy chcesz aby po kliknięciu przycisku otworzyło się now okno. Możesz w nim pokazać poszerzone informacje o wskazanym rekordzie lub zaprezentować coś zupełnie innego. Ja używam nowych okienek np.  w celu pokazania PDF, eksportu do skoroszytu Excel itp. Proponuję taki kod. Po kliknięciu dochodzi do PostBack, który „dokleja” do strony skrypt JavaScript, który się uruchomi podczas ładowania strony. […]

C# LINQ odpowiednik LIKE

2013-03-21

Przesiadając się na LINQ masz już zazwyczaj pewne przyzwayczajenia dotyczące pracy z danymi. Wiesz, że SQL ma polecenie LIKE, które potrafi sprytnie wyszukać pasujące rekordy. Jeśli podobne działanie chcesz zaimplementować w Linq trzeba by się trochę napracować. Załóżmy, że masz napisać zapytanie SELECT Id, Name FROM Customers WHERE Name LIKE '%rex%’ W Linq możesz posłużyć […]

XLite rozłącza po 30 sekundach lub minucie

2013-03-19

Po nawiązaniu rozmowy poprzez X-Lite po około 30 sekundach lub 2 minutach x Lite mnie rozłącza. Problem usuniesz kasując opcje sieciowe (call inactivity). Należy odhaczyć to pole Dokładniejszy opis krok po kroku jest tu: http://www.uvoipit.com/xlite-error-call-disconnect

Jak w PHP wyświetlić całą tabelę _POST

2013-03-16

Ano tak: <?php print('<pre>’); print_r($_POST); print('</pre>’); ?>

C#: ASP: Dodanie do DropDownList dodatkowej wartości

2013-03-01

Mam DropDownList na fromularzu. Lista jest zasilana danymi z DataSource. Chcę zmusić użytkownika do wybrania jednej opcji. Chciałbym domyślnie wyświetlić wartość „Wybierz…”. Z tym tekstem stowarzyszona byłaby wartość -1. 1. Najpierw zmieniam właściwość DropDownList AppendDataBoundItems na true 2. Teraz dodaj wybraną pozycję: 3. Dodaj pozycję na listę:

C#: ASP.NET: AJAX Błąd Could not find any resources appropriate …

2013-03-01

Could not find any resources appropriate for the specified culture or the neutral culture.  Make sure „AjaxControlToolkit.Properties.Resources.NET4.resources” was correctly embedded or linked into assembly „AjaxControlToolkit” at compile time, or that all the satellite assemblies required are loadable and fully signed. Jeżeli strona zgłasza ten problem, to dodaj ScriptManagera…