Archiwum dla kategorii ‘SQL 2016’

SQL: Extended Events vs Profiler

2018-03-25

Microsoft już dawno temu poinformował o tym, że Profiler nie będzie dalej rozwijany i zaprosił do korzystania z extended events. Rzeczywiście extendend events mają o wiele wiecej możliwości monitorowania aktywności systemu i dodatkowo robią to znacznie wydajniej. Gdyby ktoś jednak nadal nie był przekonany co do stosowania extended events, to może ten wykres go przekona… […]

SQL 2016: JSON w SQL

2016-05-31

Świat SQL to świat SQL, ale od czasu do tego świata wchodzi coś z zaświatów. Pierwszym takim gościem był XML, a wraz z nim typ XML, OPENXML, wbudowane metody typu XML, kóre pozwalały wykonywać na nim operacje ale również składnia FOR XML. I super, tylko XMLa, SQLowcy zwykle nie lubią… Od wersji 2016 mamy nowego […]

SQL 2016: Live query statistics. Wodotrysk, czy przydatne narzędzie?

2016-05-30

Live Query Statistics to prezentowane na żywo postępy w wykonaniu zapytania wyświetlane na planie zapytania. Sama idea jest bardzo podobna do trybu debuggowania pakietu SSIS, gdzie widać, jak dane przepływają pomiędzy poszczególnymi komponentami pakietu. Tutaj prezentowane są podobne wyniki, ale dotyczy to operatorów planu zapytania: W przypadku tego planu linie ciągłe prezentują kroki zapytania już […]

SQL 2016: Query store

2016-05-29

Z optymalizacja zapytań jest pewien problem… programista wykonuje testy na swoich małych zestawach przykładowych danych, specjalnie nie przykładając się do optymalizacji. Ma działać – to jest jego cel. Wydajność jest bolesna dla użytkownika i administratora, z którym w pierwszej kolejności kontaktuje się użytkownik, gdy mu coś nie działa. Niestety administrator nie ma wpływu na treść […]

SQL 2016: In-memory OLTP

2016-05-23

In memory OLTP poajwiło się w SQL server wraz z SQL 2014. Ogólnie rzecz biorąc przebudowano zasady przechowywania wierszy ze znanych nam drzew na ciagi dacych umieszczone w pamięci, a co za tym idzie również zupełnie zmieniono niepodważalne do tej pory święte zasady pracy z danymi, jak np. blokowanie rekordów, które tutaj nie występuje, Ładnie […]

SQL 2016: Columnstore index idzie o krok do przodu

2016-05-22

Każda z wcześniejszych wersji SQL miała jedną znaczną bolączkę jeśli chodzi o columnstore index. Otóż utworzenie takiego indeksu wiązało się z tym, że tabela stawała się tylko do odczytu. W wersji 2014 problem został trochę osłabiony, bo clustered columnstore index mógł już być aktualizowany. Problem rozwiązano tam w ten sposób, że w momencie utworzenia indeksu […]

SQL 2016: Słownik pojęć chmurowych

2016-05-21

Elastic Database Pools W Azure można zdefiniować pulę baz danych i przypisać jej pewne gwarantowane zasoby DTU (Database Transaction Units). Można posiadać więcej pul i działanie baz w jednej puli nie ma wpływu na działanie baz w drugiej puli. Dzięki temu unikniesz przydzielania zasobów indywidualnie dla każdej bazy danych, a co za tym idzie przeszacowania […]