Archiwum za miesiąc 2019-02

Python: NameError: name 'Python’ is not defined

2019-02-28

Po wpisaniu: „python -V” wyświetla się „NameError: name 'Python’ is not defined” To jest mniej problem z Pythonem, a bardziej z konfiguracja systemu operacyjnego. Kiedy uruchamiasz polecenie, to system operacyjny musi je odnaleźć na dysku. System operacyjny nie przegląda za każdym razem wszystkich katalogów żeby znaleźć jeden prasujący program. W systemie operacyjnym jest zdefiniowana zmienna […]

Powershell: Zmienne globalne

2019-02-28

W skryptach PowerShell można korzystać ze zmiennych lokalnych (widocznych wewnątrz funkcji), zmiennych skryptu (widocznych w skrypcie) i zmiennych globalnych (widoczne wszędzie). Popatrz na taki przykład: function Show-Variable() { echo „Inside the function: $MyVar” $MyVar=’BLUE’ } $MyVar = 'GREEN’ echo „Outside the function: $MyVar” Show-Variable echo „Outside the function: $MyVar” Jest tutaj funkcja, która wyświetla wartość […]

Powershell: Błędu nie ma, a polecenie nie działa

2019-02-26

Mamy niby proste polecenie: ls -Recurse C:\Users\admin\Documents\| Select-Object Name,CreationTime | Where-Object -FilterScript {($_.CreationTime -lt (Get-Date).AddDays(-2) -and $_.Extension -eq „.txt”)} Niestety nic nie jest wyświetlane, a na pewno w tym katalogu są pliki TXT utworzone wcześniej niż 2 dni temu. O co chodzi? ls zwraca obiekty, które mają duuużo właściwości, między innymi Name, CreationTime i Extension […]

Python i PANDAS: Połączenie do bazy danych MSSQL

2019-02-26

Pyton jest dobrym środowiskiem do analizy danych, ale te dane skąś trzeba brać i gdzieś trzeba je zapisywać. Tu z pomocą przyjdzie moduł pyodbc. Oto przykład gdzie: pobieramy dane z bazy danych AdventureWorks zapisujemy te dane do obiektu data frame tworzymy tabelę w bazie danych tempdb zapisujemy wybrane dane z dataframe do tej tabeli import […]

Python: brak podpowiedzi po kropce, control+spacja, TAB. Intellisense nie działa

2019-02-11

Dobre środowisko programistyczne w naszych czasach powinno „myśleć” razem z programistą. Ktokolwiek pracował w edytorze, który podpowiada ciąg dalszy nazw zmiennych, funkcji itp. ten wie o czym mówię. Dramat zaczyna się wtedy, kiedy te metody zawiodą! I tak w Python IDLE zdarza się, że TAB nie działa Tabulator działa, ale jego użycie może być trochę […]

Python – oczyszczanie kolumny tekstowej w PANDAS (Seria danych)

2019-02-11

Załóżmy, że mam listę z wartościami prezentującymi liczby, ale z nieco zamieszanymi formatami. W oparciu o tą listę tworzę serię: import pandas as pd lst = [’112,000.000′,’4,500,000′] s = pd.Series(lst) s wynik to: 0 112,000.000 1 4,500,000 dtype: object Jak widać typ to object, czyli w PANDAS – napis. Możesz teraz zbudować dowolną funkcję lambda oczyszczającą […]