PowerShell i IIS 16: Konfiguracja WebAppPool do autorestartu

1-lis-2016

Jeśli aplikacja regularnie napotyka na problemy wydajnościowe i wykonanie restartu rozwiązuje ten problem, można pomyśleć o skonfigurowaniu WebAppPool do automatycznego restartu. Odnalezienie właściwej opcji jest możliwe dzięki sprawdzaniu wartości zagnieżdżonych właściwości opcji. Najpierw sprawdź dostępne właściwości application pool:

iis161

Następnie można sprawdzić tylko opcje związane z recyclingiem:

iis162

Teraz kolej na zbadanie właściwości periodicrestart:

iis163

Pod właściwością time można wreszcie odnaleźć opcję, która określa czas po jakim domyślnie ma się wykonać restart pool-i:

iis164

Do zmiany właściwości opcji można skorzystać z Set-ItemProperty. Po zmianie zawsze warto sprawdzić czy zmiana jest zastosowana poprawnie:

iis165

Ze względu na XML-ową strukturę pliku konfiguracyjnego powyższe zmiany mogą zostać także wykonane z pomocą polecenia Get-WebConfiguration lub Get-ConfigurationProperty:

iis166

A tak wygląda to w pliku konfiguracyjnym (domyślnie c:\windows\system32\inetsrv\config\applicationHost.config)

iis167

Lokalizację pliku zawsze można sprawdzić poleceniem Get-WebConfigFile:

iis168

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik