Archiwum za miesiąc 2016-10

PowerShell i IIS 11: IIS w Windows 2016

2016-10-30

Wraz z wersją Windows 2016, zarządzanie IIS z poziomu Powershell może się stać jeszcze prostsze, bo administratorzy oprócz modułu WebAdministration dostają także nowy IISAdministration.  Ze względu na kompatybilność wsteczną starszy moduł nadal będzie dostarczany, jednak wielu administratorów stwierdza że praca z nowym modułem jest prostsza i bardziej intuicyjna. Wiele z poleceń działa podobnie jeśli nie […]

PowerShell i IIS 10: WebApplication

2016-10-30

WebSites mogą korzystać z tego samego WebApplicationPool lub z różnych, co pozwala zapobiegać między innymi problemom wydajnościowym wynikającym np. z bardzo wysokiej aktywności jednego site w application pool. Application pool nie wystarcza jednak jeśli wysoka aktywność jest generowana przez część site znajdującą się w wybranym folderze lub katalogu wirtualnym. W takim przypadku można tworzyć osobne […]

PowerShell i IIS 09: Korzystanie z katalogu wirtualnego z poświadczeniami innego użytkownika

2016-10-29

IIS posiada opcje pozwalające na korzystanie z katalogów wirtualnych z wykorzystaniem poświadczeń innych użytkowników. Załóżmy ze na serwerze utworzono lokalne konto web, a uprawnienia do  katalogu c:\inetpub\images zdefiniowano na bardzo restrykcyjnym poziomie. Katalog ten jest wykorzystywany przez katalog wirtualny images. W takim przypadku użytkownik odwołujący się do  tego katalogu wirtualnego otrzyma błąd:

PowerShell i IIS 08: VirtualDirectory

2016-10-29

Virtual Directory pozwala na przechowywanie części plików budujących site w zupełnie innym drzewie katalogów niż sam site. Może się to przydać kiedy część zasobów ma być współdzielona miedzy site lub rzeczywisty katalog, który już istnieje ma na tyle skomplikowana nazwę ze należy utworzyć łatwiejszy w zapamiętaniu skrót. Polecenie Get-VirtualDirectory można uruchamiać bez przełącznika. Spowoduje to […]

PowerShell i IIS 07: Korzystanie z Get-Website

2016-10-29

Załóżmy, że do nowego site należy wgrać plik, który stanie się pierwszą domyślną stroną w tym site. Ta strona może następnie posłużyć administratorowi do przetestowania poprawności utworzenia tego site. W poniższym przykładzie zawartość takiej strony będzie ograniczona do… nazwy site. W pierwszym kroku pobieramy nazwę site i konwertujemy wynik do postaci HTML. Tak utworzony tekst […]

PowerShell i IIS 06: Pliki konfiguracyjne IIS

2016-10-29

Konfiguracja IIS zaczyna się na poziomie… plików Są to pliki konfiguracyjne .NET widoczne na ilustracji poniżej znajdujące się w katalogu c:\windows\Microsoft.NET\Framework\<version>\ Kolejny plik to ApplicationHost.config z c:\windows\system32\inetsrv\config

PowerShell i IIS 05: Application Pools

2016-10-29

Aby zapewnić większą stabilność aplikacji webowych można im przydzielić oddzielne pule zasobów tzw. ApplicationPool. Zacznijmy od sprawdzenia jakie ApplicationPool obecnie są zdefiniowane na systemie. Skorzystamy w tym celu z napędu IIS:\ a dokładniej z kontenera AppPools: Aby sprawdzić jakie polecenia pozwalają wykonywać operacje na ApplicationPools posłużymy się znowu Get-Command: