Archiwum za miesiąc 2018-11

SQL: Sprawdzanie czy tabela jest wykorzystywana w widokach, funkcjach lub procedurach

2018-11-25

Od czasu do czasu administrator lub programista musi nieco posprzątać w swojej bazie danych. Sprzątanie może polegać na usunięciu tabel, które nie są już potrzebne, w których kiedyś ktoś planował przechowywać jakieś dane, ale się rozmyślił i zostają osierocone, nieużywane tabele. Wykonanie polecenia DROP jest proste, szybkie i przyjemne, ale przed usuwaniem warto sprawdzić, czy […]

By Rafał Kraik in SQL

Python: zmiana wartości w DataFrame dla wierszy spełniających określony warunek

2018-11-25

DataFrame może zawierać dużo wierszy. Czasami chcesz zmienić wartość w określonej kolumnie, ale tylko pod warunkiem, że dane w wierszu spełniają jakiś określony warunek.Zacznijmy od  instrukcji tworzącej prosty data frame:

Teraz kolej na sztuczkę. Trzeba znaleźć miejsca, gdzie w kolumnie values mamy spełniony jakiś warunek, powiedzmy values > 5

filter to seria wartości […]

Python: Pandas: SettingWithCopyWarning: A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame

2018-11-25

Popatrzmy na takie polecenie:

wynik to niestety ostrzeżenie: SettingWithCopyWarning: A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame  See the caveats in the documentation: http://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/indexing.html#indexing-view-versus-copy downcast=downcast, **kwargs)

Linux Fedora Workstation: Uruchomienie systemu w trybie znakowym

2018-11-25

Na systemie jest zainstalowany Linux Fedora Workstation w trybie graficznym. Z jakiegoś powodu uruchamianie grafiki zawodzi, ale śmiało można zostać przy systemie z wyłącznie interfejsem tekstowym. Jak zmienić domyślny sposób uruchamiania systemu, kiedy nie można się zalogować do interfejsu graficznego? Podczas uruchamiania powinieneś zobaczyć menu:   naciśnij e. Powinieneś zobaczyć okienko jak poniżej. Musisz dopisać „3” […]