Archiwum za miesiąc 2018-11

SQL: Sprawdzanie czy tabela jest wykorzystywana w widokach, funkcjach lub procedurach

2018-11-25

Od czasu do czasu administrator lub programista musi nieco posprzątać w swojej bazie danych. Sprzątanie może polegać na usunięciu tabel, które nie są już potrzebne, w których kiedyś ktoś planował przechowywać jakieś dane, ale się rozmyślił i zostają osierocone, nieużywane tabele. Wykonanie polecenia DROP jest proste, szybkie i przyjemne, ale przed usuwaniem warto sprawdzić, czy […]

By Rafał Kraik in SQL

Python: zmiana wartości w DataFrame dla wierszy spełniających określony warunek

2018-11-25

DataFrame może zawierać dużo wierszy. Czasami chcesz zmienić wartość w określonej kolumnie, ale tylko pod warunkiem, że dane w wierszu spełniają jakiś określony warunek.Zacznijmy od  instrukcji tworzącej prosty data frame: import pandas as pd import numpy as np df = pd.DataFrame(columns=[’values’,’values2′]) for i in range(10): df.loc[i] = [i,i*10] df Teraz kolej na sztuczkę. Trzeba znaleźć […]

Python: Pandas: SettingWithCopyWarning: A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame

2018-11-25

Popatrzmy na takie polecenie: import pandas as pd df = pd.DataFrame({’Name’:[’Jack’,’Sue’,pd.np.nan,’Bob’,’Alice’,’John’], 'A’: [1, 2.1, pd.np.nan, 4.7, 5.6, 6.8], 'B’: [.25, pd.np.nan, pd.np.nan, 4, 12.2, 14.4], 'City’:[’Seattle’,’SF’,’LA’,’OC’,pd.np.nan,pd.np.nan]}) df[[’A’,’B’]].fillna(’?’, inplace=True) wynik to niestety ostrzeżenie: SettingWithCopyWarning: A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame  See the caveats in the documentation: […]

Linux Fedora Workstation: Uruchomienie systemu w trybie znakowym

2018-11-25

Na systemie jest zainstalowany Linux Fedora Workstation w trybie graficznym. Z jakiegoś powodu uruchamianie grafiki zawodzi, ale śmiało można zostać przy systemie z wyłącznie interfejsem tekstowym. Jak zmienić domyślny sposób uruchamiania systemu, kiedy nie można się zalogować do interfejsu graficznego? Podczas uruchamiania powinieneś zobaczyć menu:   naciśnij e. Powinieneś zobaczyć okienko jak poniżej. Musisz dopisać „3” […]