Archiwum za miesiąc 2014-08

SQL: Logowanie do serwera tylko z wybranych hostów

2014-08-19

Czy możemy w jakiś sposób zablokować logowanie użytkowników do bazy danych z konkretnego serwera? Klient zgłasza problem że użytkownicy czasem się mylą i w momencie logowania do aplikacji z serwera produkcyjnego zamiast logowania do produkcyjnej bazy danych wpisują testową bazę i na odwrót. Można. Zastosuj Logon trigger np taki:   USE Master GO CREATE TRIGGER DenyLogonTrigger […]

By Rafał Kraik in SQL

Powershell: Informacja o restarcie/wyłączeniu systemu

2014-08-18

Jedna prosta komenda zwróci zapisy z logu systemowego o ostatnio wykonywanych restartach Windows. W logu znajduje się też informacja o tym kto zainicjował restart. Get-EventLog -LogName System -Source „USER32” | ? {$_.EventID -eq 1074} | select -First 10 | ft -wrap

SQL: Server is in script upgrade mode – nie można się zalogować po instalacji aktualizacji

2014-08-16

Podczas instalacji Cummulative Update wszystkie usługi SQL zostały wyłączone. Takie postępowanie pomaga uniknąć konieczności restartu po zainstalowaniu update. Po włączeniu usług, od razu próbowałem się zalogować na serwer. Niestety próba kończyła się komunikatem: Login failed for user 'DOMAIN\USERNAME’. Reason: Server is in script upgrade mode. Only administrator can connect at this time. [CLIENT: 11.22.33.44] Czyżbym […]

By Rafał Kraik in SQL

Powershell: Contains nie działa!

2014-08-05

Wykonuję: $query = logman query -s server01 W zmiennej $query pojawia się: Collection               Type                          Status ————————————————————— XXXXX                    Counter                       Stopped YYYYY                    Counter                       Running System Overview          Counter                       Stopped capacity                 Counter                       Running Teraz chcę sprawdzić czy w $query jest chociaż […]

Przenoszenie raportów między serwerami Reporting Services

2014-08-05

Oooo ładne narzędzie do migracji raportów z jednego serwera RS do innego. Filozofia dość prosta: 1. Podłącz się do istniejącego Reporting Services i wybierz jaki katalog/raporty zeskryptować 2. Uruchom wygenerowane skrypty na innym serwerze Reporting Services. Link do programu http://execsql.org/rs-scripter-tool-handy-tool-to-create-deployment-script-for-reporting-services

By Rafał Kraik in SSRS