Archiwum za miesiąc 2020-11

Postgres: Automatyczne przerywanie zapytania po przekroczeniu wartości progrowych

2020-11-15

Postgres pozwala zdefiniować progi wybranych liczników, po przekroczeniu których, aktywność użytkownika może być usunięta z serwera. Kilka z nich to: deadlock_timeout – czas po jakim zapytanie oczekujące na zwolnienie deadlock ma się „poddać”. Domyślna wartość to 1000 ms. Użytkownik może przedefiniować ten parametr statement_timeout – czas po jakim długo wykonujące się polecenie ma się przerwać. […]

PostgreSQL: Sprawdzanie aktywności na serwerze

2020-11-08

Jednym z zadań administratora jest obserwacja aktywności użytkowników i w skrajnych przypadkach przerwanie niepoprawnych lub zbyt intensywnych zapytań. Sprawdzenie aktywności można wykonać poleceniem SELECT * FROM pg_stat_activity; W odpowiedzi zostanie zwrócony data set zawierający informacje o tym kto i co w danej chwili robi na serwerze:

Postgres: pg_hba.conf – ograniczanie połączeń z określonych IP

2020-11-08

Postgres można skonfigurować do przyjmowania połączeń tylko z określonych adresów IP. Służy do tego konfiguracja zapisana w pliku pg_hpa.conf.  To nie jest tak, że jeśli adres IP zostanie wprowadzony do tego pliku, to połączenie będzie po prostu nawiązywane (poza metodą „trust”). Konieczność jakiegoś uwierzytelnienia będzie zawsze obowiązywać. Plik ten należy traktować raczej jako dodatkowy front […]

PodtgreSQL: Ważne parametry serwera

2020-11-01

PostgreSQL ma mnóstwo parametrów określających jego pracę, ale kilka jest na prawdę kluczowych: listen_addresses – adres na którym nasłuchuje serwer i pozwala się łączyć. Można go ustawić na konkretny adres IP, albo zmienić na *, co oznacza każdy interfejs port – określa port, na którym serwer nasłuchuje. Domyślny port to 5432 – chyba programista wybrał […]

PostgreSQL: Jak zmieniać konfigurację serwera – postgres.conf

2020-11-01

Serwer PostgreSQL jest konfigurowany za pomocą plików konfiguracyjnych. Te pliki można konfigurować bezpośrednio na poziomie systemu operacyjnego, ale coraz częściej takie podejście nie jest zalecane. Np. zamiast modyfikować plik postgresql.conf można utworzyć nowy plik o nazwie postgresql.auto.conf i w nim umieścić przedefiniowane wartości parametrów. Jednak i to nie jest najlepsze rozwiązanie. Dodana w kolejnych wersjach posgresa komenda […]

PostgreSQL: Jak zrestartować usługę?

2020-11-01

Czy to Windows, czy to Linux – postgres jest procesem, który w pewnych przypadkach trzeba zrestartować. W takim przypadku skorzystaj z polecenia restart. Tak wygląda to na Windows: „C:\Program Files\PostgreSQL\13\bin\pg_ctl.exe” restart -D „C:/Program Files/PostgreSQL/13/data/” a tak na Linuxie: service postgresql-X.Y restart Jeśli z jakiegoś powodu (np. źle zdefiniowanych parametrów uruchomieniowych) serwer nie startuje, to przyczyny […]

PostgreSQL: Gdzie znajdują się pliki konfiguracyjne?

2020-11-01

Konfigurację postgres-a zapisuje sie w plikach konfiguracyjnych. W zależności od tego, jak została przeprowadzona instalacja, te pliki mogą się znajdować w różnych lokalizacjach. Jeśli trzeba ustalić dokładne ścieżki do tych plików, to uruchom następujące polecenie: SELECT name, setting FROM pg_settings WHERE category = 'File Locations’;