PowerShell i IIS 17: Przypisanie WebApplication lub WebSite do ApplicationPool

1-lis-2016

Jak wiadomo application pool mają za zadanie izolować WebSite od siebie tak aby działanie jednego WebSite nie wpływało niekorzystnie na pozostałe. Z czasem może się okazać, jeden z WebSite, który został umieszczony wraz z innymi we wspólnym application pool powinien zostać przeniesiony do osobnego application pool. Nic trudnego! Wystarczy skorzystać z napędu IIS oraz standardowych i uniwersalnych poleceń Get-ItemProperty oraz Set-ItemProperty:

iis171

W powyższym przykładzie WebSite TigerApp został przemieszczony z DefaultAppPool do dedykowanego TigerAppPool.

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik