Archiwum za miesiąc 2012-02

Liczy się wiedza. Przez egzamin do certyfikatu

2012-02-20

Dobrze wiemy o tym, że jako specjalista IT nie możesz poprzestać na ukończeniu kierunkowych studiów. Zbyt szybko wszystko się zmienia, żeby wiedza, jaką zdobyłeś na studiach mogła na długo wystarczyć. Oczywiście dostępnych jest wiele źródeł informacji o technologii. Zapewne przeglądasz strony tematycznie związane ze swoimi zainteresowaniami, może kupujesz książki, czasopisma itp. To dobrze. Patrząc jednak […]

Excel: Jak zrobić aby licz.jeżeli odwoływało się do innej komórki

2012-02-13

Jeżeli LICZ.JEŻELI ma sprawdzić dokładnie równość komórek w testowanym zakresie do innej wybranej komórki to wystarczy po prostu odwołanie do tej innej komórki:

SQL 2012 – Instalacja Books Online lokalnie czyli offline

2012-02-09

Od wersji 2012 SQL serwera, wraz z serwerem domyślnie NIE instaluje się dokumentacja w postaci Books Online. Gdyby miało to być niewygodne, można samodzielnie zainstalować Books Online lokalnie. Oto jak: Uruchom SQL Server Management Studio Kliknij Help Kliknij Manage Help Settings Wybierz Install content from online Wybierz, które podręczniki chcesz zainstalować klikając Add Na zakończenie […]

By Rafał Kraik in SQL

Przenoszenie tabeli (stosu lub indeksu clustrowanego) między grupami plików

2012-02-08

Tworząc w bazie danych tabelę nie zawsze wiesz, w której dokładnie grupie plików powinna się ona rzeczywiście znaleźć. Tergo rodzaju rzeczy możesz chcieć zmienić podczas życia tabeli. Przypomnijmy. Jeżeli tabela ma indeks clustered to ta tabela jest indeksem clustrowanym. Jeżeli zaś tabela nie posiada indeksu clusterd, to jest stosem. Tak więc pytanie „Jak przenieść tabelę […]

By Rafał Kraik in SQL

Jak sprawdzić zajętość plików bazy danych za pomocą komendy T-SQL?

2012-02-08

Załóżmy, że masz bazę danych: CREATE DATABASE [Example] ON PRIMARY ( NAME = N’PrimaryFile’, FILENAME = N’C:\MSSQL\DATA\PrimaryFile.mdf’ , SIZE = 3072KB , FILEGROWTH = 1024KB ), FILEGROUP [SECONDARY] ( NAME = N’SecondaryFile’, FILENAME = N’C:\MSSQL\DATA\SecondaryFile.ndf’ , SIZE = 3072KB , FILEGROWTH = 1024KB ) LOG ON ( NAME = N’Example_log’, FILENAME = N’C:\MSSQL\DATA\Example_log.ldf’ , SIZE […]

By Rafał Kraik in SQL

Sale szkoleniowe w Opolu

2012-02-08

Organizując szkolenie lub konferencję trzeba odnaleźć atrakcyjną ofertę wynajmu sal szkoleniowych. A co to znaczy atrakcyjna? Zazwyczaj nie drogo, w centrum, ale również liczy się odpowiedni standard. Wysoki standard sal wpływa nie tylko na samopoczucie uczestnika, ale również na efektywność szkolenia. Polecam sale szkoleniowe w bit Polska. Co tu dużo pisać. Do wyboru jest kilka […]

Menedżer poświadczeń w Windows 7. Jak zmienić hasło zapamiętane przez Windows

2012-02-07

Pewne sprawy powinny być proste, ale życie lubi się komplikować. Aby na przykład ułatwić korzystanie z zasobów sieciowych Windows 7 przechowuje kopię Twoich poświadczeń. Te poświadczenia to zazwyczaj nazwa użytkownika i hasło. Całe szczęście, że dane te nie są przechowywane w prosty sposób, np zapisane jawnym tekstem. Twoje hasło do zdalnego serwera, chcociaż jest na […]