Archiwum dla kategorii ‘PostgreSQL’

Postgres: Role i SUPERUSER

2021-01-24

Żeby uzyskać dostęp do PostgreSQL, to należy mieć dostęp do tzw. Login role (dawniej user). Jeśli taka rola jest oznaczona jako superuser, to ta rola uzyskuje nieograniczone uprawnienia do serwera bazy danych. Podczas instalacji serwera, taka rola jest tworzona automatycznie i nazywa się postgres. Role mogą też służyć do nadawania uprawnień nie nadając bezpośrednio dostępu […]

Postgres: Sprawdzanie aktywności na serwerze

2021-01-24

Każda poważna baza danych musi nie tylko w poprawny sposób zapisywać dane, ale także musi dawać administratorowi możliwość sprawddzania tej aktywności. W przypadku postgresa takim narzędziem jest widok pg_stat_activity Dzięki niemu zobaczysz kto skąd, a nawet po co , połączył sie do serwera. Narzędzie może być przydatne podczas śledzenia przyczyn zablokowanych sesji. W kolumnach tego […]

Postgres: Automatyczne przerywanie zapytania po przekroczeniu wartości progrowych

2020-11-15

Postgres pozwala zdefiniować progi wybranych liczników, po przekroczeniu których, aktywność użytkownika może być usunięta z serwera. Kilka z nich to: deadlock_timeout – czas po jakim zapytanie oczekujące na zwolnienie deadlock ma się „poddać”. Domyślna wartość to 1000 ms. Użytkownik może przedefiniować ten parametr statement_timeout – czas po jakim długo wykonujące się polecenie ma się przerwać. […]

PostgreSQL: Sprawdzanie aktywności na serwerze

2020-11-08

Jednym z zadań administratora jest obserwacja aktywności użytkowników i w skrajnych przypadkach przerwanie niepoprawnych lub zbyt intensywnych zapytań. Sprawdzenie aktywności można wykonać poleceniem

W odpowiedzi zostanie zwrócony data set zawierający informacje o tym kto i co w danej chwili robi na serwerze:

Postgres: pg_hba.conf – ograniczanie połączeń z określonych IP

2020-11-08

Postgres można skonfigurować do przyjmowania połączeń tylko z określonych adresów IP. Służy do tego konfiguracja zapisana w pliku pg_hpa.conf.  To nie jest tak, że jeśli adres IP zostanie wprowadzony do tego pliku, to połączenie będzie po prostu nawiązywane (poza metodą „trust”). Konieczność jakiegoś uwierzytelnienia będzie zawsze obowiązywać. Plik ten należy traktować raczej jako dodatkowy front […]

PodtgreSQL: Ważne parametry serwera

2020-11-01

PostgreSQL ma mnóstwo parametrów określających jego pracę, ale kilka jest na prawdę kluczowych: listen_addresses – adres na którym nasłuchuje serwer i pozwala się łączyć. Można go ustawić na konkretny adres IP, albo zmienić na *, co oznacza każdy interfejs port – określa port, na którym serwer nasłuchuje. Domyślny port to 5432 – chyba programista wybrał […]

PostgreSQL: Jak zmieniać konfigurację serwera – postgres.conf

2020-11-01

Serwer PostgreSQL jest konfigurowany za pomocą plików konfiguracyjnych. Te pliki można konfigurować bezpośrednio na poziomie systemu operacyjnego, ale coraz częściej takie podejście nie jest zalecane. Np. zamiast modyfikować plik postgresql.conf można utworzyć nowy plik o nazwie postgresql.auto.conf i w nim umieścić przedefiniowane wartości parametrów. Jednak i to nie jest najlepsze rozwiązanie. Dodana w kolejnych wersjach posgresa komenda […]