Archiwum dla kategorii ‘PostgreSQL’

PostgreSQL: Instalacja Enterprise DB Advanced Server

2021-06-13

Do instalacji PostgreSQL EDB na konkretnej wersji konkretnego systemu operacyjnego trzeba używać odpowiednich paczek instalacyjnych i uruchamiać je w odpowiedniej kolejności z dobrze dobranymi parametrami. To bywa kłopotliwe. Na szczęście EDB udostępnia stronę, na której wystarczy wybrać żądane parametry instalacji, a sam skrypt instalacyjny zostanie wygenerowany automatycznie. Np. tak wygląda instalacja na Red Hat 8: […]

PostgreSQL: column d.daticu does not exist

2021-06-13

Do wylistowania baz danych w clustrze PostgreSQL można użyć skrótowego polecenia

Niestety,  od pewnego momentu uruchomienie tego polecenia kończy się błędem:

Co się stało? Na serwerze wcześniej był zainstalowany PostgreSQL 13 w wersji Community (czysty postgres). Później na tym samym serwerze został zainstalowany Enterprise DB Advanced Server (czyli postgres „na sterydach” publikowany przez […]

PostgreSQL: Klienckie zmienne środowiskowe

2021-06-13

Aby uruchamiając komendy korzystające albo administrujące postgresem, bez wpisywania długich komend z licznymi argumentami, można w środowisku zdefiniować kilka zmiennych środowiskowych. Ich wartości będą wykorzystywane podczas uruchamiania komend: PGDATA – ścieżka wskazująca na lokalizację katalogu data, np.: /var/lib/pgsql/13/data PGPORT – port, na którym nasłuchuje serwer, np. 5432 PGUSER – nazwa użytkownika, którą należy wykorzystywać, np.: postgres […]

PostgreSQL: pg_basebackup: error: directory „/home/4pg/app_data” exists but is not empty

2021-05-30

Jeśli stworzyłeś kilka tablespace w bazie postgresql i chcesz sporządzić kopię korzystając z pg_basebackup w formacie plain, to możesz spotkać problem w postaci błędu:

O co chodzi? Backup w formacie plain kopiuje pliki i katalogi 1-1. Nie ma problemu z danymi znajdującymi się w katalogu data clustra SQL. Tutaj Postgres jest na tyle mądry, […]

Postgres: Problem running post-install step. Installation may not complete correctly Error reading file C:/Program Files/PostgreSQL/13/data/postgresql.conf”

2021-04-23

Zdarza się, że coś pójdzie nie tak. Dobrze jeśli masz przy tym możliwość przejrzenia logów aplikacji, ale jeśli masz coś poradzić zdalnie nie widząc systemu…. To kilka pomysłów, co można zdziałać: instalatora uruchamiać jako administrator przed isnatalacją porządny restart (z przytrzymaniem klawisza shift) wyłączenie antywirusa, restrykcyjnego firewalla wykonanie instalacji w sieci domowej (nie korporacyjnej) hasło […]

Postgres: Role i SUPERUSER

2021-01-24

Żeby uzyskać dostęp do PostgreSQL, to należy mieć dostęp do tzw. Login role (dawniej user). Jeśli taka rola jest oznaczona jako superuser, to ta rola uzyskuje nieograniczone uprawnienia do serwera bazy danych. Podczas instalacji serwera, taka rola jest tworzona automatycznie i nazywa się postgres. Role mogą też służyć do nadawania uprawnień nie nadając bezpośrednio dostępu […]

Postgres: Sprawdzanie aktywności na serwerze

2021-01-24

Każda poważna baza danych musi nie tylko w poprawny sposób zapisywać dane, ale także musi dawać administratorowi możliwość sprawddzania tej aktywności. W przypadku postgresa takim narzędziem jest widok pg_stat_activity Dzięki niemu zobaczysz kto skąd, a nawet po co , połączył sie do serwera. Narzędzie może być przydatne podczas śledzenia przyczyn zablokowanych sesji. W kolumnach tego […]