Archiwum dla kategorii ‘Powershell i IIS’

PowerShell i IIS 13: Właściwości WebApplicationPool

2016-11-01

Aby przejrzeć właściwości WebApplicationPool skorzystaj z napędu IIS:\. W folderze AppPool znajdują się elementy reprezentujące Application Pool. Aby wyświetlić wszystkie właściwości prześlij taki obiekt potokiem do format-list:

PowerShell i IIS 12: Worker Process – w3wp

2016-11-01

Usługa IIS jest realizowana przez proces w3wp. Dokładniej, każdy WebSite jest przypisany do jakiegoś WebApplicationPool. WebApplicationPool jest z kolei obsługiwany przez co najmniej jeden „Worker proces”. Zazwyczaj jeden WebApplicationPool nie potrzebuje większej ilości Worker proces, ale jedną za technik optymalizacyjnych jest wprowadzenie wielowątkowości obsługi WebApplicationPool przez przypisanie do niej większej ilości procesów w3wp (worker thread). […]

PowerShell i IIS 11: IIS w Windows 2016

2016-10-30

Wraz z wersją Windows 2016, zarządzanie IIS z poziomu Powershell może się stać jeszcze prostsze, bo administratorzy oprócz modułu WebAdministration dostają także nowy IISAdministration.  Ze względu na kompatybilność wsteczną starszy moduł nadal będzie dostarczany, jednak wielu administratorów stwierdza że praca z nowym modułem jest prostsza i bardziej intuicyjna. Wiele z poleceń działa podobnie jeśli nie […]

PowerShell i IIS 10: WebApplication

2016-10-30

WebSites mogą korzystać z tego samego WebApplicationPool lub z różnych, co pozwala zapobiegać między innymi problemom wydajnościowym wynikającym np. z bardzo wysokiej aktywności jednego site w application pool. Application pool nie wystarcza jednak jeśli wysoka aktywność jest generowana przez część site znajdującą się w wybranym folderze lub katalogu wirtualnym. W takim przypadku można tworzyć osobne […]

PowerShell i IIS 09: Korzystanie z katalogu wirtualnego z poświadczeniami innego użytkownika

2016-10-29

IIS posiada opcje pozwalające na korzystanie z katalogów wirtualnych z wykorzystaniem poświadczeń innych użytkowników. Załóżmy ze na serwerze utworzono lokalne konto web, a uprawnienia do  katalogu c:\inetpub\images zdefiniowano na bardzo restrykcyjnym poziomie. Katalog ten jest wykorzystywany przez katalog wirtualny images. W takim przypadku użytkownik odwołujący się do  tego katalogu wirtualnego otrzyma błąd:

PowerShell i IIS 08: VirtualDirectory

2016-10-29

Virtual Directory pozwala na przechowywanie części plików budujących site w zupełnie innym drzewie katalogów niż sam site. Może się to przydać kiedy część zasobów ma być współdzielona miedzy site lub rzeczywisty katalog, który już istnieje ma na tyle skomplikowana nazwę ze należy utworzyć łatwiejszy w zapamiętaniu skrót. Polecenie Get-VirtualDirectory można uruchamiać bez przełącznika. Spowoduje to […]

PowerShell i IIS 07: Korzystanie z Get-Website

2016-10-29

Załóżmy, że do nowego site należy wgrać plik, który stanie się pierwszą domyślną stroną w tym site. Ta strona może następnie posłużyć administratorowi do przetestowania poprawności utworzenia tego site. W poniższym przykładzie zawartość takiej strony będzie ograniczona do… nazwy site. W pierwszym kroku pobieramy nazwę site i konwertujemy wynik do postaci HTML. Tak utworzony tekst […]