Archiwum za miesiąc 2012-05

Polska nazwa grupy użytkowników na podstawie SID użytkownika w c#

2012-05-24

Pisząc aplikację mającą działać coś w obszarze bezpieczeństwa musisz niekiedy odwołać się do nazwy grupy. Niestety, albo stety Microsoft tłumaczy nazwy grup. Stąd też aplikacja napisana na polski system operacyjny odwoła się do grupy „użytkonicy interaktywni” lub „administratorzy”. Uruchomienie tej aplikacji na angielskim systemie operacyjnym powinno posługiwać się nazwami „interactive users” lub „administrators”. Przykłądami takich […]

Jak wylistować w C# nazwy kont użytkowników należących do określonej grupy?

2012-05-24

Podobnie jak opisałem tu http://www.mobilo24.eu/jak-wylistowac-w-c-nazwy-kont-lokalnych-uzytkownikow/, należy rozpocząć od dodania namespace: using System.DirectoryServices; Teraz wskaż, gdzie ma być analizowana grupa. Tutaj chodzi o grupę administratorów z komputera lokalnego: DirectoryEntry directory = new DirectoryEntry(); directory.Path = „WinNT://” + Environment.MachineName + „,computer”; Teraz można rozpocząć wyszukiwanie. Szukać będziemy członków grupy Administratorzy: Najpierw utwórz obiekt wskazujący na grupę administratorzy: […]

Jak wylistować w C# nazwy kont lokalnych użytkowników?

2012-05-24

Funkcje potrzebne do pracy z użytkownikami komputera lokalnego lub Active Directory znajdziesz w System.DirectoryServices. Zacznij więc od dodania tej przestrzeni nazw: using System.DirectoryServices; Załóżmy, że nazwy użytkowników mają być umieszczone jako pozycje w liście o nazwie listBox1. Odpowiedni kod może wyglądać tak: Po pierwsze tworzysz obiect DirectoryEntry i określasz gdzie zostanie przeprowadzone wyszukiwanie. Dla komputera […]

Jak ściągnąć plik ze strony www za pomocą PowerShell?

2012-05-17

Na stronie NBP publikowana jest lista kursów walut. Plik XLS z kursami znajduje się pod adresem http://www.nbp.pl/kursy/archiwum/2012.xls Poniższy skrypt PowerShell pozwala zapisać ten plik lokalnie w katalogu c:\temp: $url = „http://www.nbp.pl/kursy/archiwum/2012.xls„ $file = „c:\temp\2012.xls” $webclient = New-Object System.Net.WebClient $webclient.DownloadFile($url,$file) Gotowe!