Archiwum za miesiąc 2023-04

Windows: Powershell Remoting z uwierzytelnieniem HTTPS

2023-04-24

Powershell Remoting albo działa albo nie 🙂  Ewentualne problemy moga się wiązać z filtrowanym ruchem sieciowym ale też z samą konfiguracją usługi WinRM, bezpieczeństwem i uwierzytelnieniem. Jeśli komputery stoją w tej samej domenie, to wiele rzeczy będzie działać „od strzału” ale jeśli komputery nie są w domenie, to mogą być problemy. Dlatego zobaczmy, jak skonfigurować […]

MS Teams: Jak utworzyć grupę dla wielu osób w jednym kroku?

2023-04-12

Zdarza mi się, że po spotkaniu/szkoleniu umówię się z uczestnikami, że otworzymy sobie wspólnego czata. Czasami czatować da się bezpośrednio w Teams w ramach czatu dostępnego podczas spotkania, ale niekiedy konfiguracja jest taka, że po spotkaniu czat znika i już. Załóżmy więc, że mam po prostu 20 adresów email. Czy czeka mnie teraz wpisywanie każdego […]

Python: ModuleNotFoundError: No module named 'sklearn’Python:

2023-04-01

Zwykle otrzymując komunikat ModuleNotFoundError wskazujący na jakąś tam nazwę np. tutaj sklearn rozwiązujemy problem komendą: pip install sklearn Ale w Python 3.x trzeba zainstalowć w tym przypadku inny moduł 🙂 – ot taka niespodzianka: pip install scikit-learn I niech błędy trzymają się od nas z daleka!