Archiwum dla kategorii ‘Aktualności’

Azure-DevOps: 04 – Azure DevOps vs GitHub

2022-11-14

Azure DevOps daje specjalistom dostęp do zestawu narzędzi takich jak boards, pipelines, repos, artifacts i test plans. Wszystkie te narzędzia są ze sobą zintegrowane pozwalając z jednej strony przypisać zadania członkom zespołu, a z drugiej strony wykonać zmiany w kodzie, które zostaną automatycznie zbudowane i przetestowane, a informacja o zakończeniu zadania może być automatycznie odnotowana […]

Azure-DevOps: 05 – Azure Boards & Azure Repo

2022-11-14

Azure Boards to narzędzie pozwalające planować pracę podobnie jak w Kanban. Boards może być połączony także z GitHub. Zwykle praca jest dzielona co najmniej na 3 etapy: „to do”, „in progres” i „done”. Zadania dodatkowo klasyfikuje się do odpowiedniej kategorii, jak np. „bug”. Zadania są zdefiniowane raz, ale mogą być wyświetlane z punktu widzenia jednego […]

Azure-DevOps: 03 – Waterfall vs Agile

2022-11-14

Każdy projekt zaczyna się tak samo: od potrzeby klienta. Sama potrzeba jest zwykle na początku bardzo słabo opisana. Dzięki pracy architekta można jednak zdefiniować wymagania klienta, które da się przenieść do postaci funkcjonalności aplikacji, tzw. functional & non-functional requirements. W oparciu o requirements i dokładniej opisane rozwiązanie (Low Level Design), do pracy przystępują programiści. Właściwie […]

Azure-DevOps: 02 – Kilka słów o projektach w DevOps

2022-11-14

Umownie projekty można podzielić na Green Field – projekty budowane w zupełnie nowym środowisku. Te projekty wydają się prostsze, bo wszystko można zrobić „jak się chce”. Wyzwaniem w takim projekcie może być brak doświadczenia z nowymi rozwiązaniami i brak potwierdzenia sprawności danej technologii w praktyce. Dużo czasu musi być poświęcone na sprawdzenie możliwych opcji i […]

Azure-DevOps: 01 – wyjaśnienie pojęć

2022-11-14

DevOps – może mieć różne definicje, bo jest różnie rozumiany. Zwykle rozumiemy przez niego połączenie pracy człowieka, procesów i produktów, które umożliwiają dostarczanie wartości klientowi w procesie Continous Delivery. Czasami łatwiej jest powiedzieć, co nie jest DevOps. Przykładami takich czynności są tworzenie dokumentacji, modyfikacja ustawień firewall. Te czynności nie przynoszą klientowi bezpośrednich korzyści. Co innego […]

DevOps: Jak zbudować zespół?

2022-10-02

W DevOps próbujemy zrobić rzecz niemożliwą. Chcemy mieć zespół technicznych ludzi, którzy znają sie na wszystkim: począwszy od programowania, zarządzania kodem, administrowania systemem, chmury, automatyzacji, a kończąc na aplikacji. Dodajmy do tego jeszcze znajomość procedur obowiązujących w organizacji, raportowania statusu projektu i dojdziemy do wniosku, że cała sprawa jest nie do opanowania i dlatego… wprowadzamy […]

DevOps: Krytyczne elementy składowe

2022-10-01

DevOps to szerokie pojęcie, ale kilka reguł odnajdzie się w każdej implementacji tej metody. Shared responsibility / Shared ownership To chyba jeden z ważniejszych punktów. Zespół musi się dzielić odpowiedzialnościa, a co za tym idzie, nawzajem się wspierać. Nie ma tak, że to Project Manager zwany często Scrum Masterem albo może Product Ownerem odpowiada za […]