Archiwum za miesiąc 2011-12

SQL: Błąd podczas usuwania bazy danych: Database mirroring must be removed before you drop the database

2011-12-31

Właściwie komunikat błędu mówi sam za siebie: The database ‘Test_SQLServer_Mirroring’ is enabled for database mirroring. Database mirroring must be removed before you drop the database. (Microsoft SQL Server, Error: 3743) Bazy nie można usunąć, bo jest spięta w mirroringu. Dlatego najpierw wyłącz mirroring wykonując polecenie: ALTER DATABASE Test_SQLServer_Mirroring SET PARTNER OFF

By Rafał Kraik in SQL

Zmiana lokalizacji pliku tempdb.mdf spowodowała, że serwer nie startuje

2011-12-04

Administrator zmieniając lokalizację plików tymczasowej bazy danych wykonał polecenie: >ALTER DATABASE Tempdb MODIFY FILE (name=’tempdev’, filename=’d:\<sciezka>’) jednak zamiast w ścieżce ująć nazwę pliku wskazał na istniejący ważny i systemowy katalog. Od tej pory serer nie uruchamia się wskazując na problem z utworzeniem bazy danych tempdb Komunikat: Clearing tempdb database. Error: 5123, Severity: 16, State: 1. […]