Archiwum za miesiąc 2018-03

Import i export danych binarnych do tabel i zmiennych SQL

2018-03-31

Masz plik na dysku ze zdjęciem lub certyfikatem lub czymkolwiek innym. Plik jest binarny. Jak go wstawić do zmiennej lub do tabeli? USE tempdb GO CREATE TABLE MyBinary(Blob VARBINARY(MAX)) GO DECLARE @Data VARBINARY(MAX) SET @Data = (SELECT BulkColumn FROM Openrowset( Bulk 'C:\temp\MyCertificate.cer’, Single_Blob) as img) INSERT MyBinary VALUES(@Data) GO W moim przypadku chciałem korzystać z […]

By Rafał Kraik in SQL

Powershell: Jak sprawdzić kiedy w clustrze wystąpił failover

2018-03-26

Jedna prosta komenda: Get-winEvent -ComputerName $env:COMPUTERNAME -filterHashTable @{logname =’Microsoft-Windows-FailoverClustering/Operational’; id=1641}| ft -AutoSize -Wrap Właściwie każdy wie, że takie zdarzenia trafiają do loga. Spryt  polcecenia polega na wyfiltrowaniu tylko tych zdarzeń, które rzeczywiście są potrzebne.

SQL: Extended Events vs Profiler

2018-03-25

Microsoft już dawno temu poinformował o tym, że Profiler nie będzie dalej rozwijany i zaprosił do korzystania z extended events. Rzeczywiście extendend events mają o wiele wiecej możliwości monitorowania aktywności systemu i dodatkowo robią to znacznie wydajniej. Gdyby ktoś jednak nadal nie był przekonany co do stosowania extended events, to może ten wykres go przekona… […]

Powershell: Get-History

2018-03-25

Kiedy pracujesz z PowerShell, konsola śledzi i zapamiętuje każdy twój ruch. Dzięki temu można przejrzeć listę wykonywanych do tej pory poleceń naciskając strzałkę w górę. Do przejrzenia wcześniej wykonanych poleceń można sie także posłużyć poleceniem Get-History Posiadając listę do tej pory wykonanych poleceń, możesz chcieć ponownie uruchomić jedną z nich. Da się to zrobić powołując […]

SQL: Filestream – dlaczego trzeba go włączyć dwa razy?

2018-03-12

Podczas konfiguracji FILESTREAM dwa razy wykonuje się podobne czynności: W SQL Configuration Manger, należy we właściwościach usługi SQL na karcie FILESTREAM wybrać jedną z dostępnych opcji: A następnie w SQL Management Studio wykonać polecenie SP_CONFIGURE zmieniając 'filestream access level’ EXEC sp_configure 'filestream access level’,2 GO RECONFIGURE GO Czy te dwa kroki się powielają? Czy można […]

By Rafał Kraik in SQL

SQL: Jak pracować z FileTable. Konfiguracja bazy, tworzenie tabeli

2018-03-12

FileTable to świetny pomysł na przechowywanie w bazie dokumentów (BLOB), które jednocześnie są dla użytkowników widoczne jako zwykłe pliki na systemie plików. Żeby FileTable (a ogólniej Filestream) mogły działać odpowiednio należy skonfigurować instancję. We właściwościach usługi SQL Server w SQL Server Configuration Manager należy ustawić FILESTREAM (patrz również tutaj) Konfigurację wykonujemy również w opcjach serwera: EXEC […]

By Rafał Kraik in SQL

SQL: Kolejność wykonywania transakcji

2018-03-11

Tym razem zajmę się kolejnością wykonywania transakcji. Przeanalizujmy taką sytuację: Transakcja A czyta rekord, ale po przeczytaniu rekordu pozostawia na nim lock (czyli np. transakcja pracuje w poziomie izolacji REPEATABLE READ) Transkacja B startuje po transakcji A, i zamierza zmodyfikować ten sam rekord Transakcja C startuje po transakcji B i zamierza przeczytać ten rekord Pytanie […]

By Rafał Kraik in SQL