Archiwum za miesiąc 2023-10

Azure: VNET integration for Functions

2023-10-21

Funkcje, czyli z grubsza rzecz biorąc, główni reprezentanci linii serverless w Azure (FunctionApp i LogicApp) mogą łączyć się z siecią w trzech płaszczyznach: Integration subnet nigdy nie jest wykorzystywane do połączenia się do funkcji. Nawet jeśli do integration subnet podłączysz NSG z regułami inbound, to zostaną one zignorowane, bo ruch przychodzący po prostu nie działa. […]

By Rafał Kraik in Azure

Terraform: Importowanie zasobu tworzonego przez for_each

2023-10-12

Opss. terraform się wywalił i w efekcie, część zasobów została utworzona w Azure, ale plik stanu nie został zaktualizowany. W takim przypadku otrzymsz błąd: Error: A resource with the ID „/subscriptions/XXXX/resourceGroups/RG-TerraformLab/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/KRK-VNET/subnets/dev_subnet” already exists – to be managed via Terraform this resource needs to be imported into the State. Please see the resource documentation for „azurerm_subnet_network_security_group_association” […]

By Rafał Kraik in Azure

Helpdesk: RDP: The credentials supplied to the package were not recognized

2023-10-04

Świeżo utworzona maszyna w Azure, z Windows na pokładzie. Błąd przy logowaniu: An authentication error has occurred. The credentials supplied to the package were not recognized No cóż… pamięć już nie taka, ale przecież hasło wprowadzam dobre! Okazuje się, że nazwę logowania podawałem po prostu w postaci <username>. W takim przypadku Azure czasami trochę wariuje […]