Archiwum za miesiąc 2013-09

PowerShell: Jak uruchomić program, jeśli aktualnie nie jest uruchomiony?

2013-09-28

Prosto:  $c=Get-Process -name notepad  If($c -eq $null)  {  notepad.exe  } A jeżeli chcesz kogoś zdenerwować włączając mu notatnik jeśli jeszcze nie działa, to: while ($true) { $c=Get-Process -name notepad  If($c -eq $null) { notepad.exe } start-sleep -s 5 }

Powershell: Jak odinstalować program?

2013-09-28

Prosto: $app = Get-WmiObject -Class Win32_Product | Where-Object {     $_.Name -match „Ask Toolbar” } $app.Uninstall()

Jak zabić procesy użytkowników korzystających z bazy danych?

2013-09-20

Moje rozwiązanie, to przestawić bazę w tryb SINGLE USER kończąc natychmiast wszystkie otwarte transakcje: ALTER DATABASE AdventureWorks SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE a potem przełączyć bazę w tryb MULTI_USER: ALTER DATABASE AdventureWorks SET MULTI_USER   Rozwiązanie z http://www.sqlservercentral.com/articles/Backup+%2f+Restore/71272/

By Rafał Kraik in SQL

Audyt w oparciu o trigger

2013-09-19

Budując audyt możesz skusić się na śledzenie modyfikacji rekordów w taki sposób aby zapamiętać zmianę każdego rekordu, jego wstawienie lub usunięcie tak, aby wiadomo było kto i kiedy był autorem jakiej poprawki. Łatwo to osiągnąć stosując triggery, ale pamiętaj, że nie jest to w 100% poprawny audyt, bo triggery administrator może wyłączyć, albo może skasować […]

By Rafał Kraik in SQL

Excel: Warunkowe ukrywanie serii na wykresie

2013-09-12

Warunkowe ukrywanie serii na wykresie Załóżmy, że masz już utworzony wykres prezentujący kilka serii danych. Chcesz dać użytkownikowi twojego wykresu możliwość zaznaczenia pola w taki sposób, aby na wykresie pokazywać tylko i wyłącznie serie przez niego wybrane. 1. Tyle razy ile masz serii wykonaj dodanie na arkusz formantu pole wyboru:

TOP od tyłu (z końcowymi rekordami)

2013-09-12

Trzeba uporządkować rekordy wg pewnej kolumny, w naszym przykładzie dajmy na to wg orderid. Spośród tych rekordów chcemy wybrać tylko 5 ostatnich. Ha nic w tym trudnego, wystarczy takie zapytanie: SELECT TOP(5) orderid FROM Sales.Orders ORDER BY ordered DESC …tylko, że użytkownik chce zobaczyć te rekordy ułożone w kolejności rosnącej. Jeśli w zapytaniu zmienisz DESC […]

By Rafał Kraik in SQL

Niespójność w PARSE i ISNUMERIC

2013-09-12

Wydawać by się mogło, że jeśli funkcja ISNUMERC stwierdziła, że przekazany w argumencie tekst jest poprawnym wyrażeniem numerycznym, to funkcja PARSE powinna umieć ten napis poprawnie skonwertować na liczbę. Tymczasem: SELECT ISNUMERIC(‘1E3’) zwraca true SELECT PARSE(‘1E3 As FLOAT) zwraca 1000, czyli póki co wszystko działa. Ale: SELECT ISNUMERIC(‘1+E3’) zwraca true SELECT PARSE(‘1+E3 As FLOAT) zwraca […]

By Rafał Kraik in SQL