Archiwum za miesiąc 2015-01

Certyfikaty Microsoft 2015

2015-01-29

Microsoft opublikował właśnie nowy plakat przedstawiający dostępne popularne ścieżki certyfikacyjne. Na plakacie łatwo można odnaleźć się w gąszczu egzaminów i certyfikatów. Obejrzyj i wybierz swoją ścieżkę! Plik PDF do wydrukowania

SQL Server Agent – brak historii jobów

2015-01-27

Wchodzę na serwer, joby zakończone z błędami, ale historia pusta. Pierwszy pomysł – historia jest ustawiona byt restrykcyjnie i po prostu stare wpisy o uruchomieniu jobów zostały już wykasowane. Uruchamiam więc job na nowo, skończył się błędem, patrzę do historii, a tam pusto. Przyczyną nie jest więc zbyt ostro okrojona ilość historycznych rekordów. Okazało się, […]

By Rafał Kraik in SQL

SSAS: Backup / Restore / DROP wszystkich baz danych OLAP

2015-01-16

Nie znalazłem jednej komendy wykonującej backup wszystkich baz danych. Dlatego wylistowałem bazy danych (poprzedni wpis) i złożyłem w całość dużą komendę: <Batch xmlns=”http://schemas.microsoft.com/analysisservices/2003/engine”Transaction=”false” > <Backupxmlns=”http://schemas.microsoft.com/analysisservices/2003/engine”> <Object> <DatabaseID>XXX</DatabaseID> </Object> <File>E:\Default\XXX.abf</File> <AllowOverwrite>true</AllowOverwrite> </Backup> <Backupxmlns=”http://schemas.microsoft.com/analysisservices/2003/engine”> <Object> <DatabaseID>YYY</DatabaseID> </Object> <File>E:\Default\YYY.abf</File> <AllowOverwrite>true</AllowOverwrite> </Backup> podobnie z komendą do restore:

By Rafał Kraik in SSAS

SSAS: XMLA – wylistowanie wszystkich baz OLAP

2015-01-16

Żeby stworzyć listę baz OLAP z wykorzystaniem komend języka XMLA: <Discover xmlns=”urn:schemas-microsoft-com:xml-analysis”> <RequestType>DBSCHEMA_CATALOGS</RequestType> <Restrictions /> <Properties /> </Discover>

By Rafał Kraik in SSAS

SQL Core: Konfiguracja stacji do zarządzania zdalnego

2015-01-04

Instalację SQL Core załatwia się właściwie jedną komendą: d:\setup.exe /IAcceptSQLServerLicenseTerms /ConfigurationFile=c:\sql.ini /quietsimple o ile masz plik sql.ini, a uzyskasz go łatwo przechodząc wszystkie kroki instalatora na innym systemie (z Full Fat Windows) aż do przedostatniego kroku. Wtedy już zostanie wygenerowany plik ConfigurationFile.ini. Pamiętaj, że nie wszystkie komponenty dostępne w SQL na pełnym windows są dostępne […]

By Rafał Kraik in SQL

Bład podczas wykonywania netsh advfirewall…. : Group cannot be specified along with other identification conditions

2015-01-04

Śmieszna sprawa. Chcę umożliwić zarządzanie Windows Server Core ze stacji zdalnej. Muszę więc otworzyć  firewall dla kilku usług. Znalazłem już odpowiednie komendy, jak: Netsh advfirewall firewall set rule group=”Remote Event Log Management” new enable=yes Netsh advfirewall firewall set rule group=”Windows Management Instrumentation (WMI)” new enable=yes Netsh advfirewall firewall set rule group=”Remote Service Management” new enable=yes […]