Archiwum za miesiąc 2015-10

Sybase: Jak sprawdzić, czy Sybase jest uruchomiony

2015-10-23

1. Zaloguj się na konto Sybase (w ASE 16 domyślna nazwa konta to sap) 2. Uruchom: . ./SYBASE.sh Spowoduje to załadowanie zmiennych środowiskowych dla tej instalacji Sybase 3. Przejdź do katalogu install (/opt/sap/ASE_16.0/install): cd $SYBASE/$SYBASE_ASE/install Zmienne środowiskowe zostały zdefiniowane w kroku poprzednim 4. Uruchom showserver Ten skrypt wyszukuje procesów z nazwą (między innymi) dataserver 5. […]

Praca w IBM Katowice dla administratora SQL/Sybase

2015-10-07

Bawisz się z SQL lub Sybase? Masz podstawową lub zaawansowaną wiedzę z SQL lub Sybase? Mieszkasz w okolicach Katowic, a może i trochę dalej? Database administrator MS SQL Specialist DB2 Administrator Datawarehouse developer Windows Automation Specialist  

SQL: Odczyt opcji bazy danych z kolumny status

2015-10-01

Kolumna status w sys.databases zawiera pewne informacje o bazie danych. Ich odczyt jest trochę skomplikowany. Oto rozwiązanie z http://www.sqlteam.com/forums/topic.asp?TOPIC_ID=130275 DECLARE @Status TABLE ( Code INT, Msg VARCHAR(1000) ) INSERT @Status SELECT 1, 'autoclose (ALTER DATABASE)’ UNION ALL SELECT 4, 'select into/bulkcopy (ALTER DATABASE using SET RECOVERY)’ UNION ALL SELECT 8, 'trunc. log on chkpt (ALTER DATABASE […]

By Rafał Kraik in SQL